VIPS

Het one-stop-shop platform voor spaar-, beleggings-, pensioenadministraties en (pensioen)uitkeringen.

VIPS

Visma Idella Product Suite (VIPS) dekt de complete functionele behoefte van elke financial. De suite, gebaseerd op cloud-technologie, biedt een one-stop-shop softwareplatform voor spaar-, beleggings-, pensioenadministraties en (pensioen)uitkeringen.

Het SaaS-dienstenpakket ontzorgt u volledig op het gebied van onderhoud, beheer en assurance.

VIPS is opgebouwd uit een deelnemer-, rechten-, unitadministratie en excassomodule. De modules zijn zowel geïntegreerd als afzonderlijk beschikbaar. De informatie wordt ontsloten door gebruiksvriendelijke, doelgroep-georiënteerde portals of is beschikbaar via een API. In onderstaand overzicht zijn de VIPS functionele componenten weergegeven:

Met VIPS Pensions richt Visma Idella zich op kleine en middelgrote  pensioenuitvoerders en verzekeraars en zelfstandige administrerende fondsen. Ons zeer complete producten- en dienstenportfolio maakt het mogelijk om zo breed in de markt te kunnen opereren.

Met VIPS Disbursement bieden wij een een specifieke voor pensioenuitvoerders, verzekeraars en bankverzekeraars ontwikkelde excasso oplossing.

Met VIPS Retail investments stellen wij u in staat efficiente online beleggings-, participanten- en spaaradministraties te voeren. 

VIPS klaar voor nieuwe Pensioenregeling

De Visma Idella Product Suite (VIPS) is voorbereid op een breed scala aan(pensioen)regelingen. In hoge mate ook al op de premieregelingen zoals in het pensioenakkoord wordt beschreven. 

De VIPS architectuur is flexibel en modulair van opzet, waarbij afhankelijk van het type regeling verschillende modules worden ingezet en geconfigureerd. Wij zijn ervan overtuigd zelfs de meest complexe regelingen goed te kunnen onderbrengen in VIPS.

Bijzondere elementen uit pensioenakkoord en die al worden ondersteund:

  • Deelnemers krijgen inzicht in verwachte pensioenen in 3 scenario’s (verwacht, tegenvaller, meevaller).
  • Mee- en tegenvallers worden leeftijdsafhankelijk gespreid doorgevoerd.
  • Mee- en tegenvallers worden verdeeld volgens een open systeem van spreiding.
  • Er mag een reserve/buffer worden aangehouden van maximaal 15% om mee- en tegenvallers te dempen.
  • De berekening voor de verwachting wordt ook gebruikt bij pensionering.
  • Alle deelnemers betalen hetzelfde premiepercentage (max 33%).
  • Bestaande aanspraken worden in beginsel overgezet.
  • Deelnemers worden gecompenseerd als ze nadeel ondervinden van de overgang.
  • Deelnemers krijgen meer keuzemogelijkheden bij pensioeningang, die leiden tot. meer kans op korten of juist meer kans op indexeren.

Delivery model

Visma Idella biedt haar diensten aan in de vorm van SaaS en DPaaS (Digital Pension Administration as a Service).

 
Meer weten?

Op het gebied van pensioenuitkeringen is Visma Idella marktleider in Nederland. Voor meer dan 100 pensioenfondsen en enkele tientallen pensioenuitvoerders, verzekeraars en banken realiseren wij ca. 1,5 miljoen pensioen- en overige uitkeringen (zoals o.a. lijfrente of arbeidsongeschiktheid) per maand. Weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Visma Idella insights