Ik ben klant van Visma Raet P&B

1. Wat is de aanleiding voor de verandering?

Visma heeft besloten zich nog intensiever op de Pensioenen, Beleggingen en Uitkeringen markt te richten en daartoe de krachten van Visma Raet en Idella te bundelen in één bedrijf middels een fusie.

2. Vanaf wanneer wordt de verandering doorgevoerd?

Alle klanten van Idella en Visma Raet Pension & Benefits bedienen wij met ingang van 1 september 2019 vanuit één strategisch gepositioneerde unit: Visma Idella.

3. Veranderen jullie kernactiviteiten?

Ja, onze kernactiviteiten worden uitgebreid: met onze oplossingen ondersteunen wij de volledige administratie in de Pensioen-, Beleggingen- en Uitkeringensector software, SaaS en BPO diensten.

4. Veranderen jullie producten en diensten?

Nee, naast het P&B Core product en aanverwante sourcing services, wordt de Idella Finance Suite (inclusief het BGS Platform en de Innovact Suite), door Visma Idella gevoerd.

5. Waarom is dit voor mij als klant of prospect relevant?

Voor onze huidige en toekomstige klanten komt een breder palet aan kennis en diensten vanuit één aanbieder beschikbaar en zijn continuïteit en innovatie nog beter gewaarborgd. Als volledig geïntegreerd onderdeel van Visma verkrijgt u niet alleen toegang tot onze specialistische kennis maar ook tot de bredere capaciteit en de product-portfolio van geheel Visma.

6. Wat betekent die samenvoeging?

We brengen alle contracten, mensen & middelen onder in wat nu ‘Idella B.V.’ is en hernoemen deze naar Visma Idella B.V.

7. Verandert de rol van Visma?

Nee, Visma Nederland B.V is en blijft de uiteindelijke eigenaar van Visma Idella B.V., net zoals zij dat nu is van Visma Raet; in die zin vindt er dan ook geen change of control plaats.

8. Wat verandert er in onze huidige, dagelijkse samenwerking?

Voor uw organisatie verandert er in de praktijk vooralsnog niets. U houdt dezelfde contactpersonen en wordt op dezelfde wijze als nu bediend. Wel ziet u steeds meer Visma Idella, in plaats van ‘Visma Raet Pension & Benefits’ verschijnen.

9. Door wie wordt Visma Idella geleid?

Visma Idella wordt na de samenvoeging met Visma Raet Pension & Benefits geleid door een sterk directieteam, waarvan eenieder afkomstig is vanuit Idella of Visma Raet:

● Marc Boesmans (Managing Director)
● Joost van Gurp (Finance Director)
● Rob Snelders (Business Development Director)
● Martijn de Vries (Corporate Director)
● Fred Meertens (Innovation Director)
● Erica van den Berg (Sourcing Services Director)
● Janet Hulzebos (Customer Delivery Director)
● Gertjan Wessels (Solutions Director)

De betrokken managers, account en service delivery managers veranderen niet.

10. Wat gebeurt er met mijn contract?

Alle rechten en plichten worden ondergebracht bij Visma Idella B.V. Aangezien het eigendom van deze entiteit ook bij Visma Nederland B.V. berust, verandert de change of control niet. Inhoudelijk verandert er niets aan onze contractuele afspraken.
Indien u het op prijs stelt, lichten wij de strategie van Visma Idella graag mondeling aan toe.

11. Wat gebeurt er met de ISAE3402-II’s?

Als gevolg van de samenvoeging zijn er voor audit jaar 2019, geen wijzigingen voorzien op de control frameworks.

Over audit jaar 2019 ontvangt u de ISAE verklaringen vanuit Visma Idella, voor de dienstverleningscomponenten zoals Visma Raet deze aan u heeft geleverd.

Vanaf audit jaar 2020 zullen wij vanuit Visma Idella voor de pensioen-excasso, de eigen BPO dienstverlening en eigen SaaS dienstverlening (P&B Core) aan voormalige Visma Raet P&B klanten rapporteren. Voor het bruto-netto gedeelte (dat door Visma Raet wordt uitgevoerd) wordt een separate ISAE3402-II verklaring aangeleverd.

12. Hoe wordt omgegaan met ISO certificeringen?

Voor zowel de huidige Idella activiteiten als de Visma Raet activiteiten vinden er in 2019 geen veranderingen plaats in de ISO certificering.

De ISO27001 certificering in 2020 wordt gebaseerd op de dan van toepassing zijnde organisatie.

13. Zijn er effecten op het gebied van Security & Compliance?

Nee. De bestaande procedures en rapportageafspraken blijven onverminderd van kracht.

14. Veranderen jullie adresgegevens?

Ja, het hoofdkantoor van Visma Idella is gevestigd aan de Kerkstraat 56, 1354AB te Almere Haven.

De verwerkingslocaties van Visma Idella voor de P&B producten en diensten zijn gelijk aan de huidige, in onze Verwerkersovereenkomst vastgelegde verwerkingslocaties.

15. Verandert het BTW nummer?

Ja, dit verandert. Het BTW nummer van Visma Idella is vermeld op de factuur die u van ons ontvangt, met het verzoek eea in uw administratie aan te passen.

16. Verandert het KvK nummer?

Ja, dit verandert. Het KvK nummer van Visma Idella is vermeld op de factuur die u van ons ontvangt, met het verzoek eea in uw administratie aan te passen.

17. Veranderen jullie bankgegevens?

Ja, dit verandert. De gegevens van de bankrekening van Visma Idella worden vermeld op de factuur die u van ons ontvangt, met het verzoek eea in uw administratie aan te passen.

18. Verandert de factuurstroom?

Ja. De facturen zullen aan u worden gestuurd uit naam van Visma Idella, geheel conform het facturatieproces zoals u dat van ons gewend bent.

19. Verandert jullie website?

Ja, de URL is aangepast van www.raet.nl naar www.visma-idella.nl

20. Veranderen jullie email adressen?

Mogelijk heeft u al gemerkt dat medewerkers van Visma Idella, ook toegang hebben tot het Visma domein. In de toekomst kunt u van ons dus ook emails vanuit @visma.com ontvangen.

Lees hier meer over

Strategie = 1,3,5,6,9
Planning = 2
Producten = 4
Visma = 6, 7
Samenwerking = 8
Legal = 10
Compliance = 11, 12, 13
Security = 12, 13
Finance = 15, 17, 18
Contact = 14
Overig = 16, 19, 20
Idella Marjorie developer

Goedemiddag,

Visma Idella is nieuwsgierig. Jij ook?
Wij zijn benieuwd waar we je mee mogen helpen.

Visma Idella insights