"Visma Idella begreep echt wat wij nodig hadden. We merkten in alles dat we dezelfde taal spreken."

Pensioenfonds PNO Media (PNO) stond begin 2020 voor de uitdaging om een efficiënte en gebruiksvriendelijke Pensioen Excasso oplossing te implementeren tegen een marktconforme prijs. In februari 2020 presenteerde Visma Idella haar SaaS-oplossing. Dankzij de rijke functionaliteit van de SaaS-oplossing “VIPS Disbursements” bleek al gauw dat dit de oplossing was die het beste bij PNO paste, daarna kon de implementatie van start gaan.

 

Majanca Klip, Pensioenspecialist binnen PNO, vertelde ons waarom haar voorkeur uitging naar Visma Idella: “De reden dat de keuze uiteindelijk voor Visma Idella viel was de klik die we hadden. Visma begreep echt wat wij nodig hadden. We voelden ons begrepen en je merkte in alles dat we dezelfde taal spreken. Dat was echt doorslaggevend”.

Egbert de Geus, Teammanager Pensioenen PNO, vult Majanca Klip aan: “Kosten spelen een belangrijke rol dus daarom was de gunstige prijsstelling voor ons ook een belangrijk punt. Wanneer innovatie, optimalisatie en efficiëntie hand-in-hand kunnen gaan met kostenbesparing is dat een ideale match”.

 

Minder complexiteit en meer gebruiksgemak

PNO was op zoek naar een systeem waarin zij de pensioenuitkeringen konden voeren voor hun deelnemers. “Daarnaast waren we ook op zoek naar eenvoud. We werkten voorheen met een vrij complex systeem, daar wilden we echt van weg bewegen”, aldus Majanca Klip.

Egbert vult aan: “Wat voor ons hierin belangrijk was, is een grote mate van efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid in combinatie met een laag risico. Met een laag risico bedoelen we de juiste governance voor wat voor ons het allerbelangrijkste proces is: het uitbetalen van de pensioenuitkeringen. Visma Idella kon ons dit bieden.”

 

“Wat we tijdens het implementatietraject ook echt hebben gemerkt is dat het verhaal, wat in eerste instantie als ‘proof of concept’ is gepresenteerd, ook overeenkomt met dat waar we nu mee bezig zijn. Dus die proof of concept is niet een mooiere versie geweest dan hetgeen in een later stadium beschikbaar was. Het gebeurt nogal eens dat de wereld in het verkooptraject mooier wordt gemaakt dan dat hij daadwerkelijk is. En dat is in dit geval niet onze ervaring”, aldus Egbert.

 

Samenwerking

Volgens Egbert is dezelfde taal spreken in zo’n traject enorm bevorderend voor het verloop van het gehele proces. “Ik denk dat wij wel hebben kunnen vaststellen dat dit het geval was gedurende onze samenwerking tot nu toe. Mede hierdoor wordt de samenwerking als heel prettig ervaren.”

“Eigenlijk voelden we dit vanaf de eerste presentatie al. Maar ook gedurende het proces; er stond altijd iemand voor ons klaar, ik kon bijna letterlijk dag en nacht bellen en kreeg altijd de hulp die we nodig hadden. Nooit was het te veel en altijd deskundig advies, korte lijnen, snel schakelen, en snel informatie uitwisselen. Tijdens de implementatiefase was het ook fantastisch om te merken hoeveel energie er in de organisatie aanwezig was”, aldus Majanca.

 

Het belangrijkste resultaat

Volgens Egbert is het belangrijkste resultaat van de overgang naar VIPS Disbursements dat PNO met name op het gebied van efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid grote stappen heeft gezet.

“Op het moment dat PNO dankzij de nieuwe applicatie meer mogelijkheden kreeg voor optimalisatie, hebben we die ook meteen opgepakt”, aldus Majanca. Ook zijn volgens Majanca dankzij VIPS Disbursements inmiddels verbeteringen in het eigen administratiesysteem aangebracht. “Hierdoor hebben we stappen kunnen zetten naar efficiënter werken en minder handmatig doen, waardoor de kans op fouten veel kleiner is geworden”, vertelt Majanca.