Kom ik in aanmerking?

Visma Idella beoordeelt het recht op de bovenwettelijke uitkering en bepaalt daarvan ook de hoogte en de duur.

De belangrijkste voorwaarde voor een bovenwettelijke uitkering is dat u recht heeft op een WW-uitkering van het UWV. De meeste bepalingen uit de Werkloosheidswet zijn ook van toepassing op de bovenwettelijke uitkering. Dat betekent dat veel verplichtingen van overeenkomstige toepassing zijn. Zo moet u zich in de richting van Visma Idella te houden aan de inlichtingenplicht, moet u voldoende sollicitatieactiviteiten ondernemen en moet u beschikbaar zijn en blijven voor de arbeidsmarkt.

Om in aanmerking te komen voor een aansluitende uitkering is het niet nodig een tweede aanvraag in te dienen. Als uw aanvullende uitkering afloopt en als u op dat moment nog steeds aan alle voorwaarden voldoet dan kennen onze medewerkers u een aansluitende uitkering toe. U wordt daarover geïnformeerd.

Visma Idella voert namens uw voormalig werkgever de bovenwettelijke werkloosheidsregeling uit.

Om in aanmerking te komen voor een bovenwettelijke uitkering moet u om te beginnen een aanvraag indienen bij Visma Idella. Hiervoor registreert u zich eerst via de knop Registreren rechts bovenin de webpagina.

Binnen welke termijn moet ik een uitkering aanvragen?

U moet uiterlijk binnen één week na het intreden van de werkloosheid bij Visma Idella een aanvraag voor bovenwettelijke uitkering indienen. Ga daarvoor naar Uitkering aanvraagen in het portaal Mijn Uitkering.

Als u uw aanvraag te laat indient dan kan dat consequenties hebben voor uw uitkering. Het is ook van belang dat u tijdig een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. De WW-beslissing van het UWV heeft Visma Idella immers nodig bij de beoordeling van het recht op bovenwettelijke uitkering.

Overzicht van de documenten die nodig zijn voor de aanvraag

Om een uitkeringsaanvraag in te kunnen dienen heeft u meerdere documenten nodig. Die documenten moeten digitaal zijn omdat u die in ons portaal moet uploaden. Wij adviseren u om die stukken digitaal bij de hand te houden voordat u met het invullen van uw uitkeringsaanvraag begint. De documenten die u nodig heeft zijn:

  • Diensttijdoverzicht ABP (u kunt dit downloaden in ‘Mijn ABP’);
  • Document met arbeidsverleden van UWV (u kunt dit downloaden in 'Mijn UWV');
  • Toekenningsbeslissing ziekte- of werkeloosheidsuitkering van UWV Andere relevante documenten die u van UWV ontving. (Betaalspecificaties hoeft u niet op te sturen.);
  • Ontslagbesluit of ontslagbrief (bij een vaste aanstelling);
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst (bij een tijdelijke aanstelling).

Overige relevante formulieren, bijvoorbeeld:

  • Gegevens overige inkomsten;
  • Uitkeringsgegevens;
  • Bij wisselende werkuren: overzicht van gewerkte uren over de voorgaande 27 weken voorafgaand aan de ontslagdatum;
  • Inschrijving Kamer van Koophandel;
  • Model opgaaf loonheffing (als u loonheffing wilt laten toepassen op deze uitkering).

Account aanmaken

Voordat u een uitkering kunt aanvragen moet u zich eerst registreren op Mijn Uitkering. Ga naar Registreren.

Aanvraag invullen

Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u op Mijn Uitkering inloggen om een uitkeringsaanvraag in te dienen.

Bevestiging of uw aanvraag is goedgekeurd

Visma Idella stelt op aanvraag vast of er recht bestaat op een bovenwettelijke uitkering. Wij betalen de uitkering achteraf. Dat wil zeggen dat de uitkering over bijvoorbeeld de maand januari in februari wordt uitbetaald. U ontvangt via het Mijn Uitkering van Visma Idella een bevestiging van het recht en van de hoogte en duur van de uitkering.