2022 gaat de boeken in als een roerig jaar. Er woedt een oorlog op ons continent en in Nederland buitelen de crises over elkaar heen. Denk aan corona, toeslagen, stikstof, de woningmarkt, energie, het klimaat, vluchtelingen en de zorg. Er lijkt geen einde aan te komen.

Op pensioenvlak gloort er gelukkig hoop aan de horizon. Na jaren van gesteggel en discussies stemt de Tweede Kamer vlak voor Kerstmis in met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). En ook in de Eerste Kamer lijkt de WTP doorgang te vinden.

Nu deze hobbels worden genomen en onzekerheden langzaamaan verdwijnen, kan de hele sector zich gaan voorbereiden op de daadwerkelijke transitie. Zoals we in onze eerdere blogs al schreven, is dat geen eenvoudige opgave.

Afgelopen jaar waren we druk doende met onze voorbereiding op de overgang naar het nieuwe stelsel. Die inspanningen betalen zich nu uit in de vorm van VIPS Pensions as a Service, één oplossing die elk type regeling ondersteunt: DB, DC, solidair, flexibel en hybride.

Maar dat is niet alles. Wij hebben ook onze visie, aanpak en tools gebundeld in ons Transitie Comfort Programma. Dit helpt onze klanten om de transitie naar het nieuwe stelsel gefaseerd en gecontroleerd te maken. In het tijdspad dat het best bij hen past.

De feitelijke overgang naar het WTP-regime bereiden we voor in twee stappen. Daarmee spreiden we de inspanning in de tijd en reduceren we risico's. De drietrapsraket ziet er als volgt uit:

  1. Technologie-overgang (Fit for the future)/span>
    Met uw huidige DB- of DC-regeling gaat u over naar VIPS Pensions as a Service. Dit maakt de overgang naar de WTP een stuk beheersbaarder.
  2. Invaarcalculaties op deelnemersniveau
    Met onze Transition Support Tool rekenen we voor de gehele deelnemerspopulatie scenario's van nieuwe regelingen door. Hiermee legt u de basis voor besluitvorming, de uiteindelijke datatransitie én de communicatie naar deelnemers en andere stakeholders.
  3. Overgang nFTK-rechten naar WTP-regime óf closed book
    De overgang van nFTK-rechten naar de WTP óf naar closed book vindt plaats binnen VIPS Pensions as a Service. Véél eenvoudiger en minder risicovol dan de big bang die u doormaakt met een gelijktijdige transitie van systeem en regeling.

Met onze nieuwe portalen en planners realiseren wij de best-in-class-klantbeleving. Ook komend jaar handhaven we het platina securityniveau op onze systemen.

Kortom, wij zijn er klaar voor. Met 250 collega’s kijken we uit naar het voortzetten van bestaande en het aangaan van nieuwe samenwerkingen in 2023.

Namens Team Visma Idella wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Boi Weggeman