BPF Waterbouw brengt pensioen-administratie onder bij Visma Idella

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, brengt per 1 januari 2021 haar pensioenadministratie onder bij Visma Idella. Hiermee is BPF Waterbouw de eerste afnemer van het nieuwe ‘Digital Pension Administration as a Service’ (DPaaS) van Visma Idella. 

Klaar voor stelselwijziging

Op 25 mei jl. maakte BPF Waterbouw bekend de overeenkomst met Centric per 31 december 2020 te beëindigen. In de daaropvolgende maanden sprak BPF Waterbouw met diverse potentiële pensioenuitvoerders. 

Uit dat selectietraject kwam de nieuwe DPaaS propositie van Visma Idella, als best passende oplossing naar voren.  “Voor ons biedt Visma Idella een toekomstbestendige oplossing, die klaar is om de kenmerken van de stelselherziening naar aanleiding van het Pensioenakkoord tijdig en correct toe te passen “, aldus Norma van den Berg, bestuurslid BPF Waterbouw. “Tijdens onze intensieve gesprekken is een bijzonder vruchtbare samenwerking ontstaan”. 

Voorafgaand aan de korte periode bij Centric, maakte BPF Waterbouw al ruim 15 jaar gebruik van een voorloper van de huidige softwareoplossingen van Visma Idella. “Wij zijn ervan overtuigd dat de sterk doorontwikkelde software van Visma Idella onze regeling aankan en dat Visma Idella onze specifieke vereisten voor de pensioenadministratie, juist interpreteert en toepast”, zegt Chantal Boekkooi, bestuurslid BPF Waterbouw. "Met deze oplossing kunnen wij de relatie met onze betrokkenen versterken en hen op een goede wijze informeren over hun pensioen."

Derde weg

Met de zogenaamde DPaaS oplossing biedt Visma Idella een ‘derde weg’ tussen zelfadministratie en volledige uitbesteding van de uitvoering. In een recent interview met Pauline Frens, managing director van Visma Idella, werd de komst van de eerste afnemer van de DPaaS dienstverlening al aangekondigd. 

Tot op heden was Visma Idella, inmiddels 2 jaar onderdeel van het Noorse cloudbedrijf Visma, op het gebied van pensioenadministratie alleen softwareleverancier. “Naast zelfadministrerende fondsen biedt Visma Idella een veilige haven aan fondsen die weg willen of moeten bij hun bestaande uitvoerder”, zegt Frens. 

“Met name voor de kleine en middelgrote fondsen zijn er weinig alternatieven in de markt. Op basis van onze softwareoplossingen bieden wij een zeer efficiënte gedigitaliseerde pensioenadministratie tegen aantrekkelijke uitvoeringskosten. De komst van BPF Waterbouw betekent een vliegende start”, aldus Frens. 

Voor BPF Waterbouw voert Visma Idella de volledige pensioenadministratie inclusief deelnemer- en werkgeverinteractie uit. Hierbij neemt zij de operationele en administratieve processen over, inclusief verwerking van mutaties, afhandeling van transacties en het doorvoeren van waardeoverdrachten. BPF Waterbouw blijft zelf verantwoordelijk voor activiteiten zoals begeleiding van deelnemers, bestuursondersteuning, afstemming met sociale partners en werkgever(s) en alle beleidsmatige activiteiten.