'Het spel is op de wagen', luidt de deze zomer veel gehoorde  wieler-uitdrukking. Het verwijst naar het moment waarop ‘de problemen beginnen’ of ‘chaos op handen is’. In de pensioensector is het spel zeker op de wagen. Iedereen probeert een plekje te bemachtigen op de mooiste paarden in de carrousel, of stapt er juist even vanaf om wat afstand te nemen en te bezinnen. 

De recente bekrachtiging van de Wet Toekomst Pensioenen lijkt een schifting te veroorzaken. Aan de ene kant is dit verrassend, aangezien de contouren van de WTP al enkele jaren bekend zijn. Aan de andere kant is het niet verrassend, omdat het politieke draagvlak enigszins broos was en uitstel op de loer lag. Lange tijd dachten velen dat verder uitstel (en misschien zelfs afstel) onvermijdelijk was.

Een vloedgolf overspoelt de pensioensector

De WTP-druppel veroorzaakt een ware vloedgolf in de pensioensector. Het beheersen van uitvoeringsrisico's in het kader van de WTP staat hoog op de agenda van ieder bestuur en de toezichthouders, hand in hand met IT-vraagstukken als informatiebeveiliging, datakwaliteit en ketenregie. Een veelheid aan factoren vereist gerichte aandacht voor de toekomstige pensioenadministratie. 

Diverse berichten in de media suggereren dat de pensioensector overvallen lijkt door deze "plotselinge" versnelling. Meerdere uitvoerders meldden recentelijk aanzienlijke vertraging in hun IT-projecten die nodig zijn voor een WTP-bestendige dienstverlening. Het is nogal wat, als je halverwege 2023 al weet dat je 2026 niet gaat halen. Het eerste fonds dat de caroussel betreedt, ervaart het misschien meer als rijden op een proefkonijn dan als rijden op een trappelend paard of eenhoorn. 

Meerdere uitvoerders schrijven rode cijfers omdat de aanpassing van verouderde technologie aanzienlijk meer tijd en geld kost dan verwacht. In de pers is te lezen: ‘Tientallen miljoenen aan investeringen…’, gevolgd door ‘negatieve resultaten in de komende ‘zoveel’ jaren’.
Bij wie liggen de implementatierisico's en wie draait uiteindelijk op voor de kosten? Inderdaad, dat zijn de pensioenfondsen en dus feitelijk de deelnemers.

Ook sluiten uitvoerders hun deuren voor nieuwe pensioenfondsen die op zoek zijn naar een nieuwe veilige haven. Een verschraling van het aanbod dreigt. En alsof dat nog niet genoeg is, lukt het sommige uitvoerders niet om hun bestaande of toekomstige klanten een duidelijk beeld van de financiële consequenties van technologische upgrades en de stelselherziening te presenteren. Tijdslijnen staan onder druk en kostenbeheersing is ver te zoeken, met bestuurlijke onrust als gevolg.

De carrousel

Wij begrijpen dat u als bestuurder deze carrousel met argusogen volgt. Achter de schermen toont het spel op de wagen een behoorlijk ander beeld: vertraagde IT-projecten, tussentijdse kostenverhogingen en onduidelijkheid over de continuïteit en strategie van de (beoogde) uitvoerder en/of zijn systeemleverancier.

Het eerste fonds dat de caroussel betreedt, ervaart het misschien meer als rijden op een proefkonijn dan als rijden op een trappelend paard of eenhoorn. 

Geen ‘wij van WC-eend

Letterlijk uitgesproken: 'Visma Idella is de groeibriljant van de Nederlandse pensioensector'. Dit is geen marketingpraatje, maar een onderbouwde uitspraak van een toonaangevende adviseur. 

Zo ook 'De technologie van Visma Idella loopt minimaal één jaar voor op andere technologie-leveranciers'. Niet onze woorden, maar die van een belangrijke adviseur met grote invloed in de pensioensector. 

Die zal wel weten wat hij zegt, denken we dan. Met gepaste trots bieden wij iedereen een stevige en stabiele zit, op de mooiste paarden in de carrousel. 

Meer weten over onze stevige zit?

Heeft u twijfels over uw paard in de carrousel, of bent u zoekende naar het juiste moment om in te stappen?  Het Transition Comfort Program van Visma Idella biedt nieuwe en bestaande klanten duidelijkheid en zekerheid. Of wilt u graag bespreken hoe wij u helpen uw bestuurlijke risico's te beperken? Neem gerust contact met ons op.