Overeenkomst DNB en Idella over ‘right to examine’

Volledig in lijn met de trend om diensten in de cloud onder te brengen, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) met een aantal grote cloudproviders afspraken over dienstverlening aan financiële instellingen gemaakt.

Deze afspraken betreffen het opnemen van het 'right to examine' in de contracten tussen de cloudprovider en de financiële instelling.

In navolging van Microsoft (Azure), Google en Salesforce heeft de DNB vastgesteld dat de cloudbased diensten van Idella aan de gestelde criteria voldoen.

Idella is de eerste en vooralsnog enige cloudbased SaaS dienstverlener voor beleggings- en pensioenadministraties waarmee DNB dergelijke overeenstemming heeft bereikt. De overeenkomst geldt voor alle Nederlandse financiële instellingen die nu al gebruik maken van de clouddiensten van Idella, maar ook voor toekomstige klanten.

Uiteraard is Idella er trots op dat dit aspect van haar dienstverlening en de onderliggende contractstructuur positief is beoordeeld door DNB.

De lijst met partijen waarmee DNB overeenstemming heeft bereikt is hier beschikbaar.