Pensioenfonds Waterbouw live met ‘Digital Pension administration as a Service’ (DPaaS) van Visma Idella

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw heeft met ingang van het nieuwe jaar haar pensioen administratie ondergebracht in de ‘Digital Pension administration as a Service’ (DPaaS) van Visma Idella. Hiermee sorteert BPF Waterbouw, als een van de eerste pensioenfondsen in Nederland, voor op de aanstaande vernieuwing van het pensioenstelsel.

Eind september 2020 kondigden Visma Idella en BPF Waterbouw de nieuwe samenwerking aan. Aanvullend op haar diensten als IT service provider voor de pensioensector, heeft Visma Idella in enkele maanden tijd haar organisatie voor transactionele uitvoeringstaken ingericht, inclusief bijbehorende assurance framework. Inmiddels zijn de eerste pensioenuitkeringen naar pensioengerechtigden uitgekeerd.

Momenteel voert Visma Idella met diverse pensioenfondsen en -uitvoerders actieve gesprekken om (delen van) de DPaaS dienstverlening te benutten.

Volledige pensioenadministratie

Voor BPF Waterbouw voert Visma Idella de volledige pensioenadministratie inclusief deelnemer- en werkgeverinteractie uit. Hierbij neemt zij de operationele en administratieve processen over, inclusief verwerking van mutaties, afhandeling van transacties en het doorvoeren van waardeoverdrachten. BPF Waterbouw blijft zelf verantwoordelijk voor activiteiten zoals begeleiding van deelnemers, bestuursondersteuning, afstemming met sociale partners en werkgever(s) en alle beleidsmatige activiteiten.

Derde weg

Tot op heden was Visma Idella, inmiddels 2 jaar onderdeel van het Noorse cloudbedrijf Visma, op het gebied van pensioenadministratie alleen SaaS leverancier. Wel voerde zij al voor BPO diensten uit binnen het uitkerings- en beleggingsdomein. Met de zogenaamde DPaaS oplossing biedt Visma Idella een ‘derde weg’ tussen zelfadministratie en volledige uitbesteding van de uitvoering.