Stichting Pensioenfonds Pon brengt met ingang van 1 januari 2024 haar pensioen- en excasso administratie en portalen onder in de SaaS software van Visma Idella. Stichting Pensioenfonds Pon is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Gazelle, Pensioenfonds Geveke en Pensioenfonds Pon. Voor meer informatie over de pensioenfondsen, kijk op:

Pauline Frens - Managing Director Visma Idella:
"Ik ben verheugd dat Pensioenfonds Pon voor het Visma Idella platform heeft gekozen. Pensioenfonds Pon past goed bij ons. Ik heb er veel vertrouwen in dat de deelnemers van het fonds deze stap voorwaarts als verbetering gaan ervaren, nu en in de toekomst. Door te landen in ons nieuwe SaaS platform, heeft Pensioenfonds Pon de garantie dat zij nu al de technologie voor de stelselherziening, voorhanden heeft. Het handelingsperspectief en de uitlegbaarheid van het WTP aan deelnemers is gegarandeerd, doordat zij gebruik gaan maken van onze state of the art en kersverse eBenefits portalen. Ik kijk dan ook zeer uit naar onze samenwerking!”