Visma Idella klaar voor URM

Visma Idella is gestart met de in-productiename van de URM-software voor DB pensioenadministraties! De modules in het kader van de Uniforme Rekenmethodiek in de Idella Finance Suite zijn productierijp en klaar voor gebruik door pensioenfondsen en -uitvoerders.

Als pensioenuitvoerder moet u de drie scenariobedragen per deelnemer berekenen op basis van de zogenoemde uniforme rekenmethodiek (URM). Hierbij maakt u gebruik van 2.000 voorgeschreven economische scenario’s. Dit vraagt aanzienlijke capaciteit. Ook ligt het voor de hand dat u een consistente lijn kiest in uw deelnemercommunicatie. Dit betekent dat u niet alleen op het UPO en het NPR de drie scenariobedragen toont, maar ook op uw deelnemerportaal. Dit alles vereist wijzigingen in uw systeemlandschap.

Na de eerdere implementatie voor DC pensioenproducten ultimo 2018, verzorgt Visma Idella nu ook uw URM compliancy voor DB pensioenproducten. Onze oplossing is in nauwe samenwerking met de actuarieel specialisten van Triple A Risk Finance gerealiseerd. Wij bieden een actuarieel gevalideerde oplossing, die klaar is om toegepast te worden in uw systeemlandschap.

Meer informatie?

Heeft u interesse in onze URM modules of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Customer Delivery van Visma Idella.