“Vooral door de open cultuur en platte organisatie ben ik bij Visma Idella gaan werken”

Sonja Brand is sinds maart 2023 Manager Disbursement en DPaaS bij Visma Idella en verantwoordelijk voor de maandelijkse verloning van pensioenen uitkeringen en verzekeringsclaims van klanten. Een van haar vorige werkgevers was verzekeraar Achmea, waar ze ruim 25 jaar verschillende functies had, onder andere binnen het vermogensbeheer. Een oud-collega bij Visma Idella belde haar om eens te komen praten. In dit blog vertellen we waarom Sonja ervoor koos om over te stappen naar een nieuwe organisatie. 

Visma Idella neemt verantwoordelijkheden serieus

Ik vind een goede werksfeer een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden: open cultuur, platte organisatie, elkaar helpen, klant centraal zetten. Veel organisaties roepen het, maar er zijn er maar weinig die er ook echt naar leven.” Sonja: “Het beheren van een pensioenadministratie en het uitbetalen van pensioenen is een enorme verantwoordelijkheid. Mensen sparen daar vaak vanaf hun 23ste al voor en moeten erop kunnen rekenen dat pensioenfondsen hun Business Process Outsourcing (BPO) bij de juiste partij onderbrengen. Veel veranderingen in het leven van deelnemers hebben invloed op deze pensioenopbouw en daar moeten wij hen bij helpen. Bij Visma Idella nemen we die verantwoordelijk heel serieus, van directie tot administrateur.”

Zet Mijnpensioenoverzicht.nl in je favorieten

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: “Check regelmatig hoe jij ervoor staat op mijnpensioenoverzicht.nl. Als je daar inlogt met je DigiD zie je in een oogopslag wat je naar alle waarschijnlijkheid netto krijgt als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Dit is een optelsom van je AOW en je opgebouwde pensioen. In de praktijk vallen mensen best een stuk terug in inkomen. Dat is iets waar je nu nog iets aan kunt doen. En met de nieuwe pensioenwet die uiterlijk op 1 januari 2028 ingaat is het zaak dat je een vinger aan de pols houdt. 

Keuzes als je bijna pensioen krijgt

Ruim voordat de pensioendatum ingaat nemen we contact op met de deelnemer. Vaak zijn er namelijk nog een aantal mogelijkheden om uit te kiezen. De Manager Disbursement & DPaaS legt uit: “Het is belangrijk dat mensen precies weten wat hun pensioen inhoudt en wat er mogelijk is bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Zo kun je bijvoorbeeld vaak kiezen om de eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en later genoegen te nemen met een lager pensioen. Maar het is ook mogelijk om een deel van het opgebouwde pensioen uit te ruilen met je partner. Waar het op neer komt is dat we onze klanten goed moeten faciliteren met gepersonaliseerde portalen om deelnemers goed te kunnen helpen bij de keuzemogelijkheden die zij hebben in hun persoonlijke situatie en met de pensioenregeling die is afgesloten.”