Ik ben klant van Idella

 

1. Wat is de aanleiding voor de verandering?

Visma heeft besloten zich nog intensiever op de Pensioenen, Beleggingen en Uitkeringen markt te richten en daartoe de krachten van Idella en Visma Raet te bundelen in één bedrijf middels een fusie.

2. Vanaf wanneer wordt de verandering doorgevoerd?

Alle klanten van Idella en Visma Raet Pension & Benefits bedienen wij met ingang van 1 september 2019 vanuit één strategisch gepositioneerde unit: Visma Idella.

3. Veranderen jullie kernactiviteiten?

Ja, onze kernactiviteiten worden uitgebreid: met onze oplossingen ondersteunen wij de volledige administratie in de Pensioen-, Beleggingen- en Uitkeringensector met software, SaaS en BPO diensten.

4. Veranderen jullie producten en diensten?

Nee, naast de Idella Finance Suite (inclusief het BGS Platform en de Innovact Suite), wordt het product P&B Core ten behoeve van excasso-processen en aanverwante sourcing services door Visma Idella gevoerd.

5. Waarom is dit voor mij als klant of prospect relevant?

Voor onze huidige en toekomstige klanten komt een breder palet aan kennis en diensten vanuit één aanbieder beschikbaar en zijn continuïteit en innovatie nog beter gewaarborgd. Als volledig geïntegreerd onderdeel van Visma verkrijgt u niet alleen toegang tot onze specialistische kennis maar ook tot de bredere capaciteit en de product-portfolio van geheel Visma.

6. Wat betekent die samenvoeging?

We brengen alle contracten, mensen & middelen onder in wat nu ‘Idella B.V.’ is en hernoemen deze naar Visma Idella B.V.

7. Verandert de rol van Visma?

Nee, Visma Nederland B.V is en blijft de uiteindelijke eigenaar van Visma Idella B.V., net zoals zij dat nu is van Idella Groep B.V.; in die zin vindt er dan ook geen change of control plaats.

8. Wat verandert er in onze huidige, dagelijkse samenwerking?

Voor uw organisatie verandert er in de praktijk vooralsnog niets. U houdt dezelfde contactpersonen en wordt op dezelfde wijze als nu bediend. Wel ziet u steeds meer Visma Idella, in plaats van Idella verschijnen.

9. Door wie wordt Visma Idella geleid?

Visma Idella wordt na de samenvoeging met Visma Raet Pension & Benefits geleid door een sterk directieteam, waarvan eenieder afkomstig is vanuit Idella of Visma Raet:

● Marc Boesmans (Managing Director)
● Joost van Gurp (Finance Director)
● Rob Snelders (Business Development Director)
● Martijn de Vries (Corporate Director)
● Fred Meertens (Innovation Director)
● Erica van den Berg (Sourcing Services Director)
● Janet Hulzebos (Customer Delivery Director)
● Gertjan Wessels (Solutions Director)

De operationeel betrokkenen, zoals Klantregisseurs en Business Leads, veranderen niet.

10. Wat gebeurt er met mijn contract?

Er verandert niets aan onze contractuele afspraken. De wijziging betreft uitsluitend een naamswijziging van de juridische entiteit naar Visma Idella B.V.

11. Wat gebeurt er met de ISAE3402-II’s?

Als gevolg van de samenvoeging zijn er voor audit jaar 2019, geen wijzigingen voorzien op de control frameworks. Wel zal de ISAE3402-II over 2019 Systeemontwikkeling en – Inrichting hernoemd worden naar Software Maintenance & Support en nauwer aansluiten bij contractueel vastgelegde, ondersteunende processen zoals incident management, change management en service level management.

Vanaf audit jaar 2020 zullen wij vanuit Visma Idella, de BPO dienstverlening en SaaS dienstverlening aan voormalige Visma Raet P&B klanten absorberen in de control frameworks zoals u deze reeds van Idella kent. Voor het bruto-netto gedeelte (dat door Visma Raet wordt uitgevoerd) wordt – indien voor u van toepassing – een separate ISAE3402-II verklaring aangeleverd.

12. Hoe wordt omgegaan met ISO certificeringen?

Voor zowel de huidige Idella activiteiten als de Visma Raet activiteiten vinden er in 2019 geen veranderingen plaats in de ISO certificering.

De ISO27001 certificering in 2020 wordt gebaseerd op de dan van toepassing zijnde organisatie.

13. Zijn er effecten op het gebied van Security & Compliance?

Nee. De bestaande procedures en rapportageafspraken blijven onverminderd van kracht.

14. Veranderen jullie adresgegevens?

Nee. Het hoofdkantoor van Visma Idella is en blijft gevestigd aan de Kerkstraat 56, 1354AB te Almere Haven.
Wel krijgt Visma Idella de beschikking over extra werklocaties op Plotterweg 38, 3821 BB te Amersfoort en aan de Laarderhoogtweg 17, 1101 DZ in Amsterdam.

De verwerkingslocaties van Visma Idella zijn gelijk aan de huidige, in onze Verwerkersovereenkomst vastgelegde verwerkingslocaties.

15. Verandert het BTW nummer?

Nee.

16. Verandert het KvK nummer?

Nee.

17. Veranderen jullie bankgegevens?

Nee.

18. Verandert de factuurstroom?

Ja. De facturen zullen aan u worden gestuurd uit naam van Visma Idella, geheel conform het facturatieproces zoals u dat van ons gewend bent.

19. Verandert jullie website?

Ja, de URL is aangepast van www.idella.nl naar www.visma-idella.nl

20. Veranderen jullie emailadressen?

Mogelijk heeft u al gemerkt dat medewerkers van Visma Idella, ook toegang hebben tot het Visma domein. In de toekomst kunt u van ons dus ook emails vanuit @visma.com ontvangen.

Lees hier meer over

Strategie = 1,3,5,6,9
Planning = 2
Producten = 4
Visma = 6, 7
Samenwerking = 8
Legal = 10
Compliance = 11, 12, 13
Security = 12, 13
Finance = 15, 17, 18
Contact = 14
Overig = 16, 19, 20
Idella Marjorie developer

Goedemiddag,

Visma Idella is nieuwsgierig. Jij ook?
Wij zijn benieuwd waar we je mee mogen helpen.

Visma Idella insights