“Pensioen excasso proces van Visma Idella is voorspelbaar goed!”

Partner met focus op pensioendomein


TKP verzorgt de volledige administratie van zo’n 23 pensioenfondsen. De verwerking en excasso van de pensioenuitkeringen moeten altijd 100% correct en op tijd zijn. Om de hoge kwaliteit van dienstverlening te garanderen, werkt TKP samen met partners die net als TKP focus hebben op het pensioendomein. Visma Idella is een van deze partners.

TKP en Visma Idella werken al sinds 2010 intensief met elkaar samen. Opvallend in het partnership is de ‘fit’ in de bedrijfsvoering van beide organisaties. Henk Bijl, destijds directeur Pensioenuitvoering bij TKP: “TKP en Visma Idella hebben een vergelijkbare businessfilosofie. We hechten bij TKP waarde aan een partner die werkt met dezelfde professionaliteit als wij. Een partner die het verzorgen van pensioenexcasso als corebusiness ziet. Visma Idella voldoet daarnaast aan onze vereisten zoals openheid in de bedrijfsvoering, de mogelijkheid voor rechtstreeks contact, interne beheersmaatregelen en uitgebreide maandelijkse rapportages. Visma Idella beschikt bovendien over kwaliteitscertificering zoals ISAE 3402.”

Van cruciaal belang in de samenwerking met Visma Idella is het hoge service level. Henk Andries, destijds in de functie Manager Processhandling & Excasso licht toe: “Pensioenen en uitkeringen moeten altijd juist en op tijd zijn. Als iets fout gaat, staat op een betaaldag de telefoon roodgloeiend.” Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden kijken namelijk op de betaaldag direct of het geld al overgemaakt is. Is dat niet het geval, dan merkt de pensioendesk van TKP dit onmiddellijk. Met de dienstverlening en software van Visma Idella is dat tot op heden niet voorgekomen. Het Pensioen Excasso-proces is voorspelbaar goed!”Wij zochten een partner die werkt met dezelfde professionaliteit als wij. Met het verzorgen van pensioenexcasso als corebusiness.

Vertrouwen op kwaliteit


Uitvoerder TKP verlangt van een partner als Visma Idella een organisatie die flexibiliteit toont, meedenkt met de procesinrichting en rekening houdt met de wensen van de organisatie. “En dat partnership is het ook echt geworden”, vertelt Bijl. “Ons deel van de keten ligt rondom pensioen, het deel van Visma Idella bij de verwerking en uitkering. Wij ondersteunen 26 pensioenfondsen en verzorgen de pensioenadministratie van ongeveer 4 miljoen deelnemers. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Die mentaliteit zit in ons DNA. En daarbij kunnen wij vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening van Visma Idella.”

Collega Andries is tevreden over de koppeling tussen het pensioensysteem van TKP en Visma Idella Pensioen Excasso. “De excasso-oplossing sluit aan op ons IT-landschap. Met de stabiele interface tussen onze systemen worden alle wijzigingen automatisch doorgegeven en kunnen we alle output zoals de pensioenspecificaties en jaaropgaven digitaal ontsluiten naar de websites van de diverse pensioenfondsen.”

Een ander voorbeeld van de goede onderlinge samenwerking is de pensioenplanner van TKP. In deze pensioenplanner kunnen deelnemers via een portal hun pensioenrechten bekijken. Ook kunnen ze daar via de rekentool van Visma Idella de netto-uitkering van het brutopensioen berekenen.Met de stabiele interface tussen onze systemen worden alle wijzigingen automatisch doorgegeven en kunnen we alle output digitaal ontsluiten.

Nakomen van afspraken


Om af te sluiten: “Visma Idella heeft ruime ervaring in de pensioensector en dat zie je terug in de Excasso oplossing en bij de professionals met wie we contact hebben. De ‘hands on’ cultuur van Visma Idella past bij ons. Ook vinden we het belangrijk dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat is immers ook wat TKP doet; van begin tot einde van een uitkering of pensioen, onze klanten kunnen rekenen op ons. En inmiddels zijn er veel grote nieuwe fondsen als klant bijgekomen en bevalt de samenwerking met Visma Idella zo goed dat we in gezamenlijkheid het contract weer voor langere tijd verlengd hebben. Mede door deze samenwerking met Visma Idella zijn wij nu één van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland.”


Visma Idella heeft ruime ervaring in de pensioensector en dat zie je terug in de Pensioen Excasso oplossing en bij de professionals van Visma Idella.

Begonnen als uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds van PTT Nederland is TKP anno 2019 uitgegroeid tot een moderne, efficiënte en betrouwbare pensioenuitvoerder. Inmiddels vertrouwen meer dan 23 pensioenfondsen dagelijks op de dienstverlening van TKP. TKP verzorgt de pensioenadministratie van zo’n 3,7 miljoen deelnemers.