Via Visma Idella kunt u de volgende uitkeringen aanvragen

 • Bovenwettelijke uitkering
  Een bovenwettelijke uitkering (BW-uitkering) is een aanvulling boven op uw werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). De bovenwettelijke uitkering kan uit een aantal fasen bestaan: de aanvullende uitkering gedurende de periode van WW-uitkering, de reparatie van het 3de WW-jaar, de aansluitende uitkering en de extra aansluitende uitkering. Op de reparatie van het 3de WW-jaar en de (extra) aansluitende uitkering heeft u alleen recht als u aan bepaalde voorwaarden voldoet op grond van de BWRhbo.

 • Loonsuppletie- uitkering
  De Loonsuppletie- uitkering is een aanvulling op uw salaris als u een nieuwe baan heeft geaccepteerd waarin u minder verdient dan bij uw voormalige werkgever.

 • Garantie uitkering
  Een garantie uitkering is een uitkering die u ontvangt op basis van uw eerder opgebouwde rechten. Als u in een nieuwe baan ontslagen wordt en een nieuwe WW-uitkering krijgt, maar geen nieuwe bovenwettelijke uitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een garantie uitkering.

*Bovenstaande uitkeringen worden uitgevoerd op grond van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO)*.

 • Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO) -Aanvulling Ziektewet
  Uit de ZAHBO kan een aanspraak op een aanvulling op uw Ziektewet-uitkering (ZW)voortkomen als u al ziek was voordat u ontslagen werd of als u binnen 4 weken na uw ontslag ziek wordt. De duur van de uitkering is 18 of 12 maanden en is afhankelijk van uw eerste ziektedag. Let op: U moet zich binnen 7 dagen nadat de vereiste voorwaarden ontstaan zijn (ziek en ontslag) tot Visma- idella wenden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Doet u dat niet of later, dan vervalt de aanspraak voor het aantal dagen van de overschrijding. De aanvraag doet u echter pas nadat ook de ZW toegekend is door het UWV.
   
 • Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO)- Reparatie 3de WGA-jaar
  Met ingang van 1 januari 2016 is de duur van de Loongerelateerde WGA-uitkering verkort. De duur is teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De Reparatie 3de WGA-jaar repareert die verkorting. Indien u (binnenkort) recht heeft op een WIA WGA loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering dan kunt u aanspraak maken op de reparatie. De uitkering vraagt u aan nadat uw Loongerelateerde WGA-uitkering afgelopen is én deze is overgegaan in een WGA Vervolguitkering of WGA Loonaanvullingsuitkering.

*Bovenstaande uitkeringen worden uitgevoerd op grond van de Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO).

Aanvragen loonsuppletie
direct aansluitend of vanuit
BWW-uitkering

Indien er nog geen bovenwettelijke uitkering is toegekend, omdat de ex-werknemer direct aansluitend een andere baan heeft aanvaard, zal in de eerste plaats een reguliere BWW-uitkeringsaanvraag moeten worden ingediend. Met uitzondering van WW-gegevens zijn de gevraagde gegevens namelijk gelijk.

Na het indienen van deze aanvraag, kan de uitkeringsgerechtigde een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerp ‘aanvraag loonsuppletie’. In deze mail dient te worden aangegeven dat deze hoort bij de aanvraag BWW-uitkering (reeds aangevraagd) of toegekende BWW-uitkering(reeds in bezit) van datum. Verder zal er een kopie van de arbeidsovereenkomst en van de eerste (volledige) salarisspecificatie moeten worden bijgevoegd. Als deze nog niet beschikbaar is, zal deze op een later moment worden gevraagd en overlegd moeten worden.

Aanvragen ZAHBO

Voor het aanvragen van een ZAHBO kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde aanvraagformulier als voor de (reguliere) Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering in de portal. De uitzondering bij de aanvraag is dat een kopie van beslissing inzake de ZAHBO moet worden toegevoegd, als wordt gevraagd naar de beslissing inzake de WW.

Ziek- en herstelmeldingen 

Ontvangt u een BWW-uitkering via Visma Idella en wordt u ziek, dient u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10:00 uur aan Visma Idella door te geven middels het sturen van een mail naar [email protected]. Bij herstel dient dit op dezelfde manier, uiterlijk op de tweede dag van uw herstel, aan ons doorgegeven te worden. 

Let op, ontvangt u naast uw BWW-uitkering van Visma Idella ook een WW,- ZW- of WAO-uitkering dan controleert het UWV uw ziekteverzuim.