Voor veel mensen is ‘het pensioen’ een abstract begrip. ‘Ja, ik heb wel een pensioen geloof ik. Maar hoe het daar precies mee zit…’ Onze missie is om met gebruikersvriendelijke portalen het pensioen concreet, inzichtelijk en persoonlijk te maken. “We moeten af van die algemene verhalen over ons veranderende pensioenstelsel." Dat is veel te abstract en daardoor onbegrijpelijk voor mensen. Ik geloof in persoonlijke klantportalen waar de deelnemer heel concreet ziet hoe hij ervoor staat en wat hij moet doen om straks meer pensioen over te houden. Vanuit de pensioenadministratie kennen we de situatie van een deelnemer wat heel gericht en persoonlijk communiceren mogelijk maakt. PERSONALISATIE is KEY!”

Het nieuwe pensioenstelsel is een kans

Wij stellen: “Het nieuwe stelsel is eerder een communicatie-uitdaging dan een beleggingsuitdaging. Deelnemers moeten zich realiseren dat een goed pensioen een dure aangelegenheid is, zeker als je op safe speelt. Het nieuwe stelsel maakt duidelijk wat zekerheid kost en dat iets meer risico de kosten flink drukt en het rendement kan verhogen. Wij nemen mensen mee in de aanstaande veranderingen en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Belangrijk uitgangspunt is om de persoonlijke situatie van de deelnemer als uitgangspunt te nemen. Maak het plaatje niet te rooskleurig en schotel realistische scenario’s voor die helpen om te begrijpen hoe iemand ervoor staat.”

Sta af en toe stil bij uw pensioen

De meeste mensen leven in het hier en nu en denken niet of nauwelijks na over hun pensioen. Dat is jammer, want door er eens per jaar even bij stil te staan regel je nu een fatsoenlijk inkomen voor later.
Onze tip: “Ga om te beginnen eens naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en kijk wat je inkomen is als je met pensioen gaat. Kun je daar goed van rondkomen? Prima! Zo niet, dan heb je nu nog de mogelijkheid om actie te ondernemen. Door in het portaal dat de meeste pensioenfondsen aanbieden (en veelal door ons is gemaakt) te gaan kijken welke oplossingen er zijn en wat het effect van een keuze is. Bijvoorbeeld door extra te sparen, je pensioenleeftijd te veranderen of meer risico te nemen in beleggingen.”

Heeft de nieuwe pensioenwet invloed op mijn pensioen?

Er is altijd veel te doen rondom het pensioen, dat verandert niet met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen. Mensen zijn bang voor veranderingen, in dit geval dat ze er straks op achteruitgaan. Ook hier bieden portalen duidelijkheid. Zo zetten we de oude regeling en de nieuwe regeling overzichtelijk naast elkaar om de verschillen te laten zien. Verder hebben deelnemers altijd toegang tot hun persoonlijke digitale dossier. Daar vinden ze alle documenten terug en geven ze aanpassingen door. Zo bieden we inzicht en dat ontzorgt.

Zorg dat gegevens up-to-date zijn!

Om correcte informatie te verstrekken is het cruciaal dat de gegevens 100% juist zijn. Daarom dienen alle fondsen de opgeslagen gegevens in hun onderliggende databases en portalen te verifiëren en waar nodig te corrigeren. Als de data niet klopt tijdens de transitie gaan gegevens verloren of worden verkeerd geïnterpreteerd. Met alle gevolgen van dien. Datavalidatie is een tijdrovende klus. Eentje waarmee je wat mij betreft als fonds niet snel genoeg kan starten. Daarmee hoef je echt niet te wachten tot alle keuzes zijn gemaakt.