Heel werkend Nederland. 20 miljoen pensioenrekeningen. 1.500 miljard euro aan vermogen. Hoe verdeel je het geld goed als je met zulke grote hoeveelheden data te maken hebt? Het streven is om iedereen erop vooruit te laten gaan. Maar theorie naar praktijk vertalen, dát is zo makkelijk nog niet. De meningen over het ‘hoe’ lopen uiteen. En wanneer persoon A er meer op vooruitgaat dan persoon B, moet een pensioenfonds dat goed kunnen uitleggen. Alleen met de juiste aanpak vermijdt u een reeks aan klachten en procedures.

Even wennen? Zeker. In de afgelopen jaren hoefden deelnemers zich niet af te vragen hoe zij de pot gingen verdelen. Maar met het nieuwe stelsel doemen nieuwe vragen op. Wat als het bedrijf van een oude werkgever bijvoorbeeld niet meer bestaat? En wat als een werkgever jarenlang geen premie heeft betaald?

Om u op weg te helpen bij het beantwoorden van allerhande nieuwe vragen rondom data bespreken we in deze blogpost drie aandachtspunten waarmee u nú rekening moet houden om de transitie gecoördineerd te doorlopen.

1. Collectief vermogen

In het huidige stelsel gaat u op een bepaalde manier met uw collectieve vermogen om. Ook hanteert u specifieke beleggingsstrategieën. Met de komst van het nieuwe stelsel gaan deze zaken veranderen. Dit betekent dat u de wijze waarop u met uw geld omgaat, onder de loep moet nemen. Ons advies: zie dit niet als een last, maar als een verbetering naar de toekomst.

2. Deelnemerscommunicatie

Het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Maar een goede communicatie ligt wél binnen uw bereik — en is ook noodzakelijk. Leg goed uit welke keuzes u hebt gemaakt en waarom u dat hebt gedaan. Het is cruciaal om deelnemers mee te nemen in de aanpak die u als pensioenfonds hanteert, zodat zij begrijpen wat deze voor hen betekent.

3. Inhaalindexaties

Na het invaarmoment zijn inhaalindexaties geen optie meer. Daarom is het belangrijk om nu de juiste voorbereidingen te treffen. Als fonds hebt u de ambitie om de pensioengelden van uw deelnemers jaarlijks te verhogen. Maar wellicht waren er onvoldoende liquide middelen beschikbaar. Een dergelijk hiaat wilt u inzichtelijk hebben. Want dan kunt u — op weg naar het nieuwe stelsel — doelgericht te werk gaan bij het alsnog compenseren van uw deelnemers. En zo maakt u alsnog (een deel van) uw ambitie waar.

Wilt u eens in gesprek treden over deze én andere transitie-aandachtspunten? Neem gerust contact met ons op.