De inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) betekent ook de verplichting om verschillende scenario’s in kaart te brengen van de transitie naar de nieuwe pensioenregelingen. Oftewel, pensioenfondsen moeten een goed doordacht plan B achter de hand hebben, mocht hun originele plan (niet langer) werkbaar blijken. Maar hoe ziet zo’n plan B eruit? Visma Idella biedt verschillende opties aan.

Visma Idella biedt uitgebreid onderzoek, inclusief Fit-Gap analyse

Als eerste optie biedt Visma Idella een uitgebreid onderzoek aan, waarbij we samen met pensioenfondsen om de tafel gaan om een concreet plan uit te werken. Daarbij wordt onder andere een Fit-Gap analyse uitgevoerd. Oftewel, wat is de huidige status van een fonds? Waar wil het naartoe? En waar is er extra aandacht nodig om dat doel uiteindelijk te bereiken? 

Tijdens deze uitgebreide analyse worden niet alleen systeemtechnische details besproken, maar er wordt ook gekeken of er een match is op (bedrijfs)cultureel niveau. Visma Idella werkt met een eigen innovatief en intuïtief softwaresysteem; Visma Idella Product Suite (VIPS). En net als in onze bedrijfsfilosofie ligt ook in VIPS de focus op transparantie, flexibiliteit en individualiteit. Want bij ons staat de deelnemers altijd centraal. 

Of reserveer ‘een stoel in de bus’ door het plannen van capaciteit

Een tweede optie is het reserveren van een ‘stoel in de bus’. Op dit moment werken we al met verschillende pensioenfondsen actief aan de transitie naar de nieuwe pensioenregelingen. Zij zitten zogezegd in onze eerste bus. De bus die daarna vertrekt om vervolgens op 1 januari 2025 de overstap te maken is inmiddels ook vol. En nu wordt er volop ingetekend op de transitiedata 1 januari 2026 en 1 januari 2027. Ons advies; wacht niet te lang met het plannen van capaciteit voor alle ‘stoelen’ gevuld zijn. 

Visma Idella denkt graag mee met pensioenfondsen. Benieuwd naar de mogelijkheden van onze VIPS Transition Tool? Check https://www.visma-idella.nl/pensioen/vips-transitie-tool/ voor meer informatie of neem contact met ons op via [email protected] of 06-23602404.