In de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt uw zorgplicht als pensioenfonds, naar uw deelnemers toe, verder aangescherpt en uitgebreid. Hieronder valt de informatieplicht, gericht op communicatie rondom pensioenen, pensioenadministratie en keuzebegeleiding bij de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR). Voor keuzebegeleiding verwacht de Wtp dat u uw deelnemers niet alleen adequaat assisteert in het maken van (persoonlijke) keuzes, maar ook dat dit gebeurt in een (online) omgeving die daartoe stimuleert. 

Want uw deelnemers kunnen alleen weloverwogen keuzes maken over hun toekomst als zij goed worden geïnformeerd en geassisteerd, in een omgeving die daarop is ingericht. Daarbij vergroot de introductie van de SPR en vooral de FPR de invloed van uw deelnemers op hun eigen pensioendoelstelling. Waardoor zij tijdens hun carrière een pensioenvermogen opbouwen dat aansluit bij hun toekomstvisie.

Benieuwd naar onze oplossingen en ondersteuning?

 

Neem contact op

 

Communicatieportaal dat volledig voldoet aan uw wensen 

Bij Visma Idella staan deelnemers altijd centraal. En omdat wij willen dat uw deelnemers keuzes kunnen maken die passen bij hun pensioenambitie, bieden wij niet alleen het complete plaatje aan, maar ook losse onderdelen. Zoals het communicatieportaal. Door het gebruik van slimme koppelingen (API’s), kan ons portaal in no-time worden aangesloten op uw bestaande softwareoplossingen. En het wordt nog beter; we kunnen het communicatieportaal zo inrichten dat het volledig voldoet aan de wensen en behoeften van uw pensioenfonds en haar deelnemers. Zodat de keuzes die zij nu maken, hen een stap dichter bij een passend pensioenvermogen brengen.

Keuzebegeleiding in persoonlijke pensioendoelstelling

Om uw deelnemers hierin optimaal te ondersteunen is het bieden van keuzebegeleiding essentieel. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben pensioenfondsen zelf het beste inzicht in de situatie van hun deelnemers. Waardoor u zelf de mate van ondersteuning, communicatie en keuzebegeleiding moet kiezen. Omdat geen situatie hetzelfde is, heeft Visma Idella haar keuzebegeleiding ingericht vanuit het perfectief van haar deelnemers. En er is altijd een vorm van keuzebegeleiding die past bij hun persoonlijke situatie; van vooral informeren, tot actief meedenken.

In een wereld waarin autonomie en individualisering steeds belangrijker worden, is het bieden van passende, persoonlijke keuzebegeleiding een logische stap. En voor werknemers die niet langer hun hele carrière bij dezelfde werkgever in dienst zijn en daarnaast ook persoonlijke (pensioen)doelstellingen hebben, is adequate begeleiding nog belangrijker. En omdat onze dienstverlening meebeweegt met de behoeften van uw deelnemers, wordt onze keuzebegeleiding alleen maar beter.

 

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen?

 

Neem contact op