In de afgelopen tijd hebben we verteld welke lessen we hebben geleerd in het Experience Lab Pensions, een samenwerkingsverband dat Visma Idella heeft gefaciliteerd. Hierin simuleren we een situatie waarbij het nieuwe pensioenstelsel al is ingegaan. Enkele deelnemers van het xLab Pensions wonnen op 17 maart 2022 de Pensioen Pro Innovatie Award, mede vanwege de samenwerking tussen PUO's en analyses vanuit deelnemersperspectief.

Nu we het einddoel meer in zicht hebben, faciliteren we voor de pensioenmarkt een tweede Experience Lab. Dit is gericht op de transformatie naar het nieuwe pensioenstelsel en de vragen en keuzes die op fondsen en uitvoerders afkomen.

Diverse factoren zijn van belang. Schaalgrootte, dekkingsgraad, bestuurlijke basis en ondersteuning, duidelijkheid over de toekomst, betrokkenheid van de branche, IT-situatie, datakwaliteit: al deze gebieden bepalen hoe u het nieuwe veld betreedt. Dit wilt u natuurlijk het liefst op een gecontroleerde, betrouwbare en voorspelbare manier doen. En daarover wilt u verantwoording afleggen vanuit deelnemersperspectief. De vraag is: welke aanpak is in dat geval het best?

Waar vindt u het comfort dat u zoekt?

De transitie naar het nieuwe stelsel is een mega verandering die u in goede banen moet leiden. We migreren met zijn allen naar een ander type regeling. Daarvoor richten we de administratie opnieuw op.

Rondom de op handen zijnde transformatie in pensioenland bestaat nog veel onzekerheid. Daardoor is het moeilijk om zekerheid te krijgen over uw transitievragen.

In het nieuwe stelsel krijgt u te maken met veel nieuwe zaken: van grootheden en processen tot andere voorzieningen in uw administratie. Bij zo'n veelomvattend vraagstuk zijn samenwerking en de nodige begeleiding en expertise geen overbodige luxe. Daarmee krijgt u immers het comfort dat u bij deze transitie zoekt.

In de evaluatie van ons Experience Lab Pensions gaven deelnemende pensioenfondsen aan dat zij de transitie graag samen willen doormaken, omdat ze een vergelijkbare route afleggen en zo in staat zijn om van elkaar te leren. Dit proces faciliteren wij graag. Hoe? Middels ons Experience Lab Transitions — oftewel, xLab Transitions.

xLab Transitions: innovatieve co-creatie

Middels het xLab Transitions ondersteunen wij u van a tot z bij het transitieproces. Hiervoor stellen we een handige gereedschapskist beschikbaar. Wij ondersteunen u en collega-fondsen in elke fase met specifieke tools en een gerichte aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van deelnemersperspectief en -communicatie of datakwaliteitsanalyse. Geïnteresseerde fondsen kunnen op elk moment instromen in het xLab Transitions.

Wanneer u de migratie hebt doorlopen en de nieuwe regeling is ingevoerd, doemen er vroeg of laat nieuwe vragen op. Want wat als u succesvol 'de oversteek’ hebt gemaakt en de administratie krijgt te maken met een fors aantal TWK-mutaties? Hoe verwerkt u deze met terugwerkende kracht (TWK)? Hebt u daar zowel uw oude als nieuwe administratie voor nodig? En zo ja, hoe lang moeten die dan beschikbaar blijven? Onze TWK-tool biedt soelaas.

Daarnaast is het mogelijk om in dit latere stadium hulp te krijgen omtrent optimalisaties en Digitale Pensioenadministratie als een Service (DPAAS).

Kortom, met Visma Idella staat u er geen enkel moment alleen voor. Wij blijven u ook na de migratie ondersteunen.

Op zoek naar zekerheid in een onzekere transitieperiode?

In onze komende blogposts vertellen we meer over ons Experience Lab Transitions. Wilt of kunt u daar niet op wachten? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over de opzet en de mogelijkheid om zelf deel te nemen.

Rob Snelders
Businessconsultant