Geef inzicht in totale inkomen voor later met een pensioen-ecosysteem

Deelnemers aan pensioenregelingen hebben nu vaak geen inzicht in hun volledige inkomen voor later. Zeker met de komst van het nieuwe pensioenstelsel is dit een groot probleem, omdat er meer risico zichtbaar bij de deelnemer komt te liggen. Meer risico vereist meer transparantie en inzicht. Met het VIPS-ecosysteem biedt Visma Idella een uitkomst voor de deelnemers en voor alle partijen betrokken bij het inkomen voor later.


Pensioeninstellingen informeren deelnemers momenteel over hun inkomen, zonder te communiceren over het totale inkomen en de onzekerheden in dat totale inkomen op het moment van pensionering. In een sporadisch geval nemen ze in de pensioenplanner de AOW en pensioen bij vorige werkgevers mee. Onderdelen als een vrij (pensioen)vermogen vanuit spaar- en beleggingsrekeningen of een hypotheek vallen daarmee buiten de radar van het pensioenoverzicht. 


Maximale klantwaarde door integratie, automatisering en digitalisering 

Met de ingang van het nieuwe pensioenstelsel in (uiterlijk) 2026, lopen deelnemers meer (beleggings)risico’s en ontstaat er meer onzekerheid over het inkomen tijdens het pensioen. “Dit terwijl we door inzet van technologie de deelnemer meer handelingsperspectief en grip op zijn toekomstige financiën kunnen bieden", aldus Renée Bies, Sales Consultant Eco-systems & Client Intake bij Visma Idella. 


Het benodigde totaalinzicht kan worden gerealiseerd in een ecosysteem. Hierin bevindt zich een directe koppeling met de systemen van partijen die betrokken zijn bij het inkomen voor later. Denk bij deze partijen aan: werkgevers, pensioenuitvoerders, mijnpensioenoverzicht.nl, mijnwaardeoverdracht.nl, de SVB en het UWV. Maar ook aan banken, vermogensbeheerders en hypotheekverstrekkers.


De deelnemer staat centraal in het VIPS-ecosysteem

Meer dan 50% van de relevante partijen is partner van Visma Idella en daarmee onderdeel van het beoogde partnermodel. Dit maakt dat wij uniek gepositioneerd zijn om zo’n ecosysteem te realiseren. Daarnaast bieden wij zelf portalen en oplossingen, waarmee de pensioenen van ruim 2,5 miljoen Nederlanders worden geadministreerd.


Onze missie is om mensen meer inzicht te geven in hun financiële toekomst. Daarom ontwikkelen wij het VIPS-ecosysteem waarin de deelnemer centraal staat. Het VIPS-ecosysteem verbindt partijen met elkaar door automatisering en zorgt voor digitalisering van pensioen processen. Aangesloten partijen bieden met het VIPS-ecosysteem Nederlanders een beter inzicht in hun financiële toekomst. Door deelnemers in één oogopslag overzicht te bieden in hun totale inkomen voor later wordt ook de mogelijkheid geboden om nú in actie te komen.


Inrichting VIPS-ecosysteem in volle gang 

Visma Idella streeft ernaar de financiële sector in beweging te krijgen om Nederlanders meer inzicht te bieden in hun financiële toekomst. De gesprekken met bestaande klanten over deelname aan het VIPS-ecosysteem en het samenbrengen van gegevens over het inkomen voor later zijn in volle gang. De grote interesse vanuit de financiële sector bevestigt dat deze totaaloplossing voorziet in een breed gedragen behoefte. De markt zet hiermee een stap in de juiste richting met het oog op de komst van het vernieuwde pensioenstelsel. 


Nieuwsgierig naar de VIPS-ecosysteem oplossing en wat wij uw organisatie te bieden hebben? Neem contact op met: Renee Bies, Sales Consultant Eco-systems & Client Intake via 06-23602404 of [email protected]