In de afgelopen tijd hebben we een reeks blogposts gewijd aan de aankomende transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Fondsen en pensioenuitvoerders zien zich geplaatst voor een spanningsveld: het maken van een gecontroleerde, voorspelbare en betrouwbare oversteek is essentieel, maar lijkt in deze onzekere tijden een illusie.

Is het ondanks dit spanningsveld mogelijk om een transparante transitie te realiseren waarin voortdurende, duidelijke communicatie centraal staat? Jazeker! Visma Idella ondersteunt fondsen en pensioenuitvoerders hierbij met het Transitie Comfort Programma (TCP). Daarover publiceerden wij onlangs een whitepaper, waarin u kunt lezen wat dit precies inhoudt. In deze blogpost vatten we alles nog eens kort samen. Tijd voor een recap.

Comfort voorop: oversteken in vijf ‘streams’

comfort bij de transitie. Dat doen we door diverse activiteiten, producten en diensten samen te brengen in het TCP. Het doel: fondsen en uitvoerders helpen bij het realiseren van een soepele transitie — mét behoud van een goede nachtrust. Bij elke stap bieden wij hen de juiste ondersteuning. Hoe?

Met onze gereedschapskist vol toegespitste tools doorloopt u het proces vloeiend. Dit proces bestaat uit vijf ‘streams’:

1. Analyse en verkenning;

2. Solution Blueprint;

3. Taal & tools in de deelnemerscommunicatie;

4. Roadmap voor de transitie;

5. Operatiesupport.

Lees hier meer over in deze blogpost of download het whitepaper voor een uitgebreide uitleg!

Koplopers: gecoördineerd richting de nieuwe pensioenrealiteit

Momenteel zijn we volop in gesprek met vrijwel al onze klanten. De boodschap landt goed. Daarmee nemen wij de regie in handen en lopen we op transitievlak voorop. De interesse in het TCP blijkt breed: ook toezichthouders en adviespartijen willen er meer over weten.

Om de samenhang tussen alle klantprojecten te bewaken, hebben we tevens een TCP-dashboard ontwikkeld. Zo kunnen we gecoördineerd samen optrekken richting de nieuwe pensioenrealiteit.

Een vliegende start met de drietrapsraket

Dit alles is de opmaat naar onze drietrapsraket, die u de mogelijkheid biedt om een gestructureerde oversteek te maken.

We starten met een kick-off-meeting, waarna we een fit-gap-analyse uitvoeren rondom de functionele transitie en technische migratie. Vervolgens komen we tot een businesscase en kiezen we voor een bepaalde projectstrategie. Daarna volgen de programmaschatting, de ontwikkeling van de planning en het afstemmen van het geheel met onze klanten.

Een uitgebreid proces. Om het — voor nu — eenvoudig te houden: de eerste trap omvat het analyseren van de nieuwe regeling, vaak via ons Experience Lab Pensions waarin nu al vijf klanten meedraaien.

Meer weten over het TCP en het realiseren van een voorspelbare transitie? In het nieuwe jaar gaan we hier dieper op in en delen we weer kersverse informatie met u. Houd onze blogposts in de gaten!

Voor nu een heerlijk kerstreces en fijne dagen!

Rob Snelders
Business Consultant