In de afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan een megaverandering: de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Fondsen en uitvoerders zijn momenteel volop bezig met de voorbereiding. Enkelen zien dit slechts als een gewijzigde regeling, terwijl anderen reppen over de grootste pensioenverandering ooit. Wij onderschrijven het laatste perspectief. Want er zijn diverse factoren die de overgang zeer complex maken.

Misschien wel de allerbelangrijkste: álle marktpartijen moeten tegelijkertijd door dezelfde deur. Het gevolg is een enorme vraag naar schaarse middelen.

De hamvraag luidt: hoe gaan we daar met zijn allen constructief mee om?

Antwoorden op 'onmogelijke vragen' vragen: ze zíjn er

Fondsen en pensioenuitvoerders zien zich geplaatst voor een spanningsveld: een gecontroleerde, betrouwbare en voorspelbare transitie is keihard nodig, maar in deze onzekere tijden lijkt dit een illusie.

Dat ís het gelukkig niet, mits we onze ideeën, plannen, blueprints en roadmaps in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar delen. Samen optrekken is even leerzaam als nodig. In de evaluatie van ons Experience Lab Pensions gaven de deelnemende pensioenfondsen dit ook aan — zij willen de transitie graag gezamenlijk doormaken.

In onze laatste blogpost vertelden wij hoe we dit proces faciliteren door een tipje van de ‘Experience Lab Transitions-sluier’ op te lichten (afgekort: ‘xLab Transitions’). Met het nieuwe xLab Transitions onderzoeken wij samen met klanten het volledige transitieproces — van voorverkenning tot post-migratie. Veelomvattend? Zeker.

Maar weet u dat dit lab slechts een onderdeel is van een groter geheel: het zogeheten Transitie Comfort Programma (TCP) van Visma Idella?

TCP: de juiste ondersteuning bij elke stap

In het TCP komen diverse activiteiten, producten en diensten samen. Het doel: fondsen en uitvoerders soepel — met behoud van een goede nachtrust — door de transitie heen helpen door hen bij elke stap de juiste ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld met het xLab Transitions, maar ook met diverse andere oplossingen. Met een gereedschapskist vol toegespitste tools doorloopt u iedere fase van het proces vloeiend.

Om welke fases het gaat? We zetten ze voor u op een rij:

● Analyse en verkenning

Een transitie vereist dat u allereerst op verkenning gaat. De overkoepelende vraag: hoe zeker is uw voortbestaan? Daarnaast maakt u in deze fase rekensommen, doet u onderzoek en voert u analyses uit met betrouwbare TCP-instrumenten.

● Solution Blueprint

Nieuwe grootheden, processen en voorzieningen in uw administratie leiden tot veel onzekerheid. Hier schetsen we uw doelplatform: de oplossing waarmee u de nieuwe regeling ondersteunt. Voor bestaande klanten is deze voor 80% gebaseerd op de bestaande oplossing. Met een uitgewerkte Solution Blueprint gaat u vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

● Taal & tools in de deelnemerscommunicatie

U wilt uw deelnemers gedegen en duidelijk informeren over hun nieuwe pensioenwaarde en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. En in de toekomst wilt u hen blijven informeren over de waardeontwikkeling van hun grotendeels individuele pensioenpotje. Om een nieuwe pensioenmythe te voorkomen, is een transparante en begrijpelijke communicatie onontbeerlijk. Het TCP biedt daar de juiste tools voor.

● Roadmap voor de transitie

Tijd om van punt A naar punt B te gaan! Hoe u dat doet? Met onze TCP-roadmap voor de migratie. Samen gaan we op pad om de klus te klaren.

● Operatiesupport

Uw magnum opus is af: de nieuwe regeling staat en draait. Maar dan stromen de TWK-mutaties binnen. Of u ziet binnen de gekozen inrichting optimalisatiemogelijkheden. Geen probleem: ook in de jaren na de migratie bieden wij u comfort en een goede nachtrust.

Meer weten over het maken van een gecontroleerde oversteek?

In onze komende blogposts gaan we dieper in op de vijf fases die hierboven beschreven staan.

Wilt u direct aan de slag? Neem gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over het TCP, het xLab Transitions en uw deelnamemogelijkheden.

Rob Snelders
Businessconsultant