Pensioencommunicatie móet! Nu was het altijd al belangrijk om goed naar deelnemers te communiceren, maar met de ingang van het nieuwe pensioenstelsel kunt u er écht niet meer omheen. De risico’s komen grotendeels bij de deelnemer te liggen, die daardoor ook meer keuzemogelijkheden krijgt. De wet is duidelijk: als fonds dient u een goede keuzebegeleiding te bieden.

Naast een wettelijke verplichting is goede pensioencommunicatie ook wenselijk. We willen allemaal een situatie vermijden waarin deelnemers meer risico’s krijgen, maar niet goed en tijdig geïnformeerd zijn — een klassiek recept voor problemen.

De vraag is: hoe krijgt u de communicatie op peil?

Is uw deelnemerscommunicatie specifiek genoeg?

Momenteel is de uitleg omtrent pensioenen vaak zeer algemeen. Pensioenfondsen en werkgevers doen weliswaar hun best om informatie te verstrekken, maar deelnemers krijgen zelden een volledig beeld van hun persoonlijke pensioensituatie. En laat dát nu juist een cruciaal onderdeel zijn van de ideale pensioentoekomst.

Wat gebeurt er als iemand trouwt, kinderen krijgt, een huis koopt of vervroegd met pensioen gaat? En welke impact heeft het verliezen van een baan of overlijden van een partner op je pensioen? Het is essentieel dat deelnemers duidelijke antwoorden op dergelijke vragen krijgen en weten welk pensioenbedrag zij netto zullen ontvangen. Een helder toekomstbeeld voorkomt problemen in de toekomst en geeft rust in het heden.

Op naar personalisering met digitale tools: meer gemak, minder fouten

Vanuit Visma Idella zetten we volop in op persoonlijke pensioenplanning van de deelnemer. In dat kader hebben wij een cruciale volgende stap gezet: om onze klanten goed te ondersteunen bij pensioencommunicatie hebben we onlangs eBenefits overgenomen. Daardoor kunnen we nu prettige digitale hulpmiddelen leveren om pensioencommunicatie en ondersteuning per individuele deelnemer te faciliteren.

Met onze digitale tools krijgen deelnemers antwoorden op uiteenlopende ‘wat-als’-vragen die betrekking hebben op hun eigen situatie (zie ook de voorbeelden hierboven). Geen algemene voorbeelden, dus! Alles is gepersonaliseerd: deelnemers zien alleen díe informatie die voor hen relevant is. Zo kunnen zij veel betere keuzes maken.

Deelnemers krijgen toegang tot een overzicht van hun pensioensituatie via de moderne portalen van het eBenefits-platform. Hier hebben zij realtime inzage in hun digitale dossier (waarin alle belangrijke documenten zijn opgenomen) en huidige pensioensituatie. Ook kunnen ze eenvoudig wijzigingen doorgeven. Deze worden geautomatiseerd verwerkt in de administratie. Formulieren downloaden, invullen met de hand en opsturen? Dat hoeft straks niet meer.

Een belangrijke kers op de digitale taart is de notificatie. Speelt er iets belangrijks waaraan de deelnemer aandacht moet besteden, dan ontvangt deze een notificatie. Zo is de kans veel kleiner dat essentieel pensioen-gerelateerd nieuws aan mensen voorbijgaat.

Kortom, onze portalen bieden meer gemak, inzicht en overzicht — met een lagere foutgevoeligheid in het gegevensuitwisselingsproces door verregaande automatisering.

Het portaal in actie

Benieuwd naar ons nieuwe deelnemersportaal? Vraag gerust een demo aan. We laten u graag de mogelijkheden zien tijdens deze vrijblijvende presentatie.