Pensioen Pro: Visma Idella betreedt markt voor pensioen-administratie

Softwareontwikkelaar Visma Idella breidt zijn diensten voor pensioenfondsen uit. Het bedrijf gaat ook administratie en communicatie verzorgen, maar doet geen volledige pensioenuitvoering.

Visma is samen met supermarkt Jumbo hoofdsponsor van de Jumbo-Vismaploeg die meedoet aan de Tour de France.Foto Hollandse Hoogte / Reuters
 

Het bedrijf wil pensioenfondsen daarmee een ‘derde weg’ bieden tussen zelfadministratie en volledige uitbesteding van de uitvoering, zegt directeur Pauline Frens. ‘Wij richten ons op kleine en middelgrote fondsen die nu zelf de uitvoering doen, of weg moeten bij hun huidige uitvoerder.’

Visma Idella, onderdeel van de Noorse automatiseerder Visma, was op het terrein van pensioenadministratie tot nu toe alleen softwareleverancier. Deze software wordt door veel fondsen gebruikt die de eigen administratie voeren, of bij uitvoerders die werken voor één specifiek fonds. In totaal heeft Visma Idella 25 van dit soort klanten, waaronder Horeca & Catering, DSM, Handel in Bouwmaterialen, Medewerkers Apotheken en SPF Beheer. Ook PGGM gebruikt voor de administratie van pensioenfonds Stipp het systeem van Visma Idella.

Piramide Finance en Raet

Visma Idella is voortgekomen uit het pensioensoftwarebedrijf Piramide Finance, dat in 2017 omgedoopt werd in Idella en in 2018 werd gekocht door het Noorse softwarebedrijf Visma. In 2019 werd vervolgens de pensioenafdeling van loonverwerker Raet samengevoegd met Idella. Raet was in 2018 ook overgenomen door Visma.

Visma Idella heeft kantoren in Amsterdam en Amersfoort en het hoofdkantoor in Almere. Er werken tweehonderd mensen. Voor de nieuwe dienstverlening verwacht het in 2021 nog tien nieuwe medewerkers aan te nemen.

Visma heeft wereldwijd 11.000 medewerkers en €1,5 mrd omzet. Het Noorse bedrijf heeft de laatste jaren meerdere Nederlandse ict-bedijven gekocht en sponsort sinds 2019, samen net supermarkt Jumbo, een wielerploeg en een schaatsteam.

Daarnaast biedt Visma Idella software voor excasso aan, afkomstig uit een fusie met de pensioendivisie van Raet in 2019. Die software wordt afgenomen door grote uitvoerders, zoals TKP, AZL, PGGM en Blue Sky Group, die eigen systemen gebruiken voor de rechtenadministratie.

Administratie en communicatie

De voornaamste nieuwe diensten die Visma Idella nu aanbiedt betreffen het daadwerkelijk uitvoeren van de administratie en de communicatie in de eerste lijn. Het eerste betekent bijvoorbeeld deelnemers aan- en afmelden, upo’s maken, waardeoverdrachten regelen, uitkeringen vaststellen, enzovoorts. Het tweede behelst de bouw en het beheer van websites en portalen en het klantcontact via telefoon, chat en e-mail.

Zelfadministrerende fondsen voeren deze taken nu zelf uit, met een pensioenbureau, een eigen uitvoeringsorganisatie of medewerkers van de werkgever. Met de dienst wil Visma Idella deze fondsen, waarvan het werk door de toenemende regelgeving steeds gecompliceerder wordt, ontzorgen, zegt Frens. Om de extra diensten te kunnen afnemen, moet het fonds wel ook de software van Visma Idella gebruiken.

Naast zelfadministrerende fondsen wil Visma ook een veilige haven bieden aan fondsen die nu weg moeten bij hun eigen uitvoerder, zegt Frens. ‘Met name voor de kleine fondsen zijn er nu weinig alternatieven in de markt.’

Geen bestuursadvies

Voor deze fondsen geldt wel, dat ze andere adviseurs zullen moeten zoeken voor een aantal taken die hun uitvoerder nu nog doet. Een aantal typische bezigheden van uitvoerders zal Visma Idella niet op zich nemen. ‘Wij geven geen bestuursadvies, we gaan niet de verplichtstelling handhaven, we doen niet het jaarwerk, we leveren niet de actuaris voor het fonds’, zegt Frens. Ook leggen de medewerkers van Visma Idella niet de pensioenregeling aan deelnemers uit: de communicatiemedewerkers kunnen wel verzoeken in behandeling nemen, zoals een overlijden of een pensionering, maar als de deelnemer diepgaandere informatie wil, zal een afspraak met een expert van het fonds ingepland worden.

Het bedrijf wil zich op de technologie en automatisering van taken blijven richten, zegt Frens. ‘Wij werken met een volledig gedigitaliseerde omgeving. Daar zit ons onderscheidend vermogen.’ Visma Idella wil voorkomen dat het een aantal van de eigen klanten zou beconcurreren, aldus Frens. Tot slot geven sommige fondsen er de voorkeur aan bepaalde gespecialiseerde pensioenzaken zelf te blijven doen, denkt zij. ‘Bijvoorbeeld het afhandelen van complexe deelnemersverzoeken in de tweede lijn. Daarmee kan het fonds zijn eigen kennis inzetten.’

Visma Idella onderzoekt wel of het, in samenwerking met andere adviseurs, alsnog volledige uitvoering kan bieden aan fondsen die daar om vragen, zegt Frens.

Lees ook

Overzichtsartikel uitvoerdersmarkt: kleine fondsen hebben het moeilijk

'Ook kleinere fondsen'

De tarieven van het bedrijf worden berekend per deelnemer, met wel een vast minimumbedrag. Visma Idella zegt dat het daarmee ook voor kleinere fondsen geschikt is. Naarmate het fonds kleiner is, zal de regeling wel meer gestandaardiseerd moeten zijn om het financieel haalbaar te maken, aldus Frens.

Visma Idella kan de nieuwe diensten vanaf 1 januari 2021 bieden. Het bedrijf zegt al een eerste fonds als klant te hebben, waarvan het de naam nog niet kan noemen, en zegt ook met meerdere andere fondsen in gesprek te zijn.

Bron:      Pensioen pro
Auteur:  Maarten van Wijk