Visma Idella verlengt SaaS-overeenkomst met PGGM in het kader van Wet Toekomst Pensioenen

Visma Idella heeft de samenwerking met PGGM Pensioenbeheer vernieuwd door de Software as a Service- (SaaS-) overeenkomst voor de pensioen- en uitkeringen- administratie uit te breiden en te verlengen. Voor pensioencommunicatie aan deelnemers en werkgevers wordt het door Visma Idella geacquireerde eBenefits platform ingezet. Het Visma-ecosysteem vormt het IT-fundament voor onder andere de dienstverlening aan StiPP. 

De voortdurende overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) brengen aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor de pensioensector. In de zoektocht naar de beste partner met bewezen technologie heeft Visma Idella aangetoond met schaalbare en flexibele oplossingen actief te kunnen bijdragen aan de strategische ambities van PGGM. 

Om tot een tijdige implementatie van de WTP te komen, gaat PGGM voor de dienstverlening aan StiPP, het pensioenfonds voor de uitzend- en detacheringsbranche, in 2024 over naar het VPaaS cloudplatform van Visma Idella. Deze vernieuwde samenwerking, de grootste in productie zijnde SaaS-overeenkomst voor een pensioenadministratie in Nederland, benadrukt de gezamenlijke inzet voor regelgeving en uitdagingen in de sector. 

Het partnerschap wordt versterkt met een meerjarige SaaS-overeenkomst, waarbij PGGM tevens vertrouwt op het VIPS Disbursements product van Visma, voor verbeterde IT-dienstverlening voor haar uitkeringen. 

Als strategisch partner blijft Visma Idella toegewijd aan het ondersteunen van PGGM bij het aanpakken van het dynamische landschap van de pensioenadministratie, waarbij efficiëntie, innovatie en veiligheid in de komende jaren worden gewaarborgd. De verlengde overeenkomst toont de gezamenlijke toewijding aan kwaliteit en het vertrouwen dat PGGM heeft in de technologie en expertise van Visma Idella. 

Reacties 

“In het licht van voortdurend veranderende regelgeving, waaronder de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), heeft Visma Idella consistent laten zien dat ze toegewijd zijn aan het ondersteunen van onze doelstellingen. De overgang naar het VPaaS-platform t.b.v. de dienstverlening aan StiPP sluit goed aan bij onze toekomstgerichte aanpak en waarborgt dat onze pensioenadministratie voorop blijft lopen op het gebied van innovatie. We kijken ernaar uit om deze samenwerking met Visma Idella voort te zetten, met vol vertrouwen in hun vermogen om de complexiteit van de pensioensector te-te verlagen en betrouwbare oplossingen te bieden ten behoeve van onze belanghebbenden.” 

- Henry Dikkema, Directeur, PGGM Pensioenbeheer

We zijn zeer verheugd de uitbreiding van onze samenwerking met PGGM Pensioenbeheer aan te kondigen, waarmee we onze toewijding bevestigen om innovatieve oplossingen te bieden voor het steeds veranderende pensioenlandschap. Bij Visma Idella omarmen we de uitdagingen die voortkomen uit de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) en zijn we toegewijd aan een naadloze overgang naar het VPaaS-platform, in lijn met de veranderende wet- en regelgeving. Deze vernieuwing weerspiegelt het vertrouwen en de samenwerkingsgeest die kenmerkend zijn voor onze relatie met PGGM, en we kijken ernaar uit om innovatieve en betrouwbare diensten te blijven leveren ten behoeve van de deelnemers van StiPP.” 

- Pauline Frens, Managing Director, Visma Idella 


Meer informatie 

Over PGGM 

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering  aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,3 miljoen deelnemers. Per 31 december 2023 beheerde PGGM wereldwijd EUR 240 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de  sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 765 duizend actieven en gepensioneerden met een  achtergrond in zorg en welzijn.  

 

Over Visma Idella 

Visma Idella, onderdeel van de Visma Group, biedt innovatieve software en services ten behoeve van de financiële sector in Nederland. Hierbij ligt de focus op pensioenen, beleggen en uitkeren. Dit doet Visma Idella voor meer dan 500 klanten, waarbij ze ruim 4 miljoen Nederlanders bedient. Met innovatieve cloud-first oplossingen ontzorgt Visma Idella (pensioenfonds)besturen, uitvoeringsorganisaties, verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen op het gebied van IT en Operations. Haar motto is: ‘We enable people to secure their financial future’. Kijk op www.visma-idella.nl voor meer informatie.