Visma Raet splitst op in Visma | Raet en Visma | YouServe

Begin deze week is bekend gemaakt dat Visma | Raet zich opsplitst in Visma | Raet en Visma | YouServe, waarbij Visma | Raet zich focust op de publieke sector en Visma | YouServe de zakelijke markt bedient.


Lees het hele bericht hier:
https://www.vismaraet.nl/over-ons/nieuws/visma-raet-splitst-op-in-visma-raet-visma-youserve/


Zoals bekend maakt Visma Idella voor sommige van haar diensten gebruik van Visma Raet als onderaannemer. In het bijzonder in het excasso- en proformadomein.


Deze splitsing heeft geen verandering in de door Visma Idella geleverde diensten tot gevolg. Ook wijzigt er niets ten aanzien van de door Visma Idella ingeschakelde onderaannemers en de met deze onderaannemers gemaakte afspraken op gebieden als SLA's, AVG, en assurance.


Wanneer u behoefte heeft aan nadere toelichting of nog vragen heeft, kunt u daarvoor contact opnemen met Boi Weggeman +31 6 5261 4415 of [email protected]