De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt veel aanpassingsvermogen van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Om hen te ondersteunen en de overgang soepel te laten verlopen, heeft Visma Idella de Transitie Tool en het Transitie Comfort Programma (TCP) ontwikkeld.

Kies je voor een solidaire premieregeling (SPR) of een flexibele premieregeling (FPR)? En hoe wordt deze verder ingevuld? De innovatieve en intuïtieve Transitie Tool van Visma Idella biedt een heldere blik op de toekomst binnen deze regelingen. Zodat je precies weet wat jouw pensioenfonds en haar deelnemers te wachten staat.  

Benieuwd wat de Transitie Tool voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Neem contact op

 

Innovatieve en intuïtieve Transitie Tool

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zorgt bij veel pensioenfondsen en uitvoerders voor onzekerheid. Om die onzekerheid weg te nemen heeft Visma Idella de Transitie Tool ontwikkeld, welke ook los wordt aangeboden aan (zelfadministrerende) fondsen en uitvoerders. Om verschillende opties door te rekenen en te vergelijken met de huidige pensioenregeling, heeft Visma Idella in de ontwikkelingsfase samengewerkt met tien pensioenfondsen. Wat resulteert in een innovatieve, intuïtieve en gebruiksvriendelijke tool.

 

Hoe zorgt de Transitie Tool voor transparantie in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel?

  • Met invaarberekeningen als belangrijk onderdeel van de transitie;
  • Met inzicht, overzicht, flexibiliteit en gebruiksgemak;
  • Ter ondersteuning van jouw actuaris bij het maken van berekeningen;
  • Voor het snel doorrekenen van de hele populatie, we berekenen geen maatmensen;
  • Met gemak bij het doorrekenen van meerdere scenario’s;
  • En het onderling vergelijken van de scenario’s.

 

Invaarberekeningen in de Transitie Tool

Voor een accuraat beeld gebruikt Visma Idella niet zomaar een deelnemersgemiddelde, maar kijken we naar individuele deelnemers. Dit gebeurt via de krachtige rekenkern van Futurama, als onmisbaar onderdeel van VIPS Pensions as a Service. Hierbij worden alle doelgroepen doorgerekend en de opgebouwde rechten naar waarden van alle individuele deelnemers omgerekend op basis van de Uniforme Rekenmethodiek (URM). 

De Transitie Tool werkt met de huidige middelloonregelingen, en met de SPR en de FPR. Dit maakt het mogelijk om de verschillende regelingen met elkaar te vergelijken, inclusief de impact van het invaren. Ongeacht de omvang van jouw pensioenfonds, duurt het doorrekenen van de complete populatie slechts enkele uren. Waarna je waardevolle beleidsinformatie in handen hebt. Bovendien kan jouw pensioenfonds na het vaststellen en vergelijken van de verschillen, opnieuw alternatieven variaties van de nieuwe regeling doorrekenen; tot er een voor alle stakeholders passende uitkomst ligt. 

image.png

Na het herhaaldelijk doorlopen van het proces, beschikt jouw pensioenfonds over:

  • Een definitieve productconfiguratie van de nieuwe regeling;
  • Een invaarbedrag per individuele deelnemer;
  • Impact per deelnemer (DB versus DC) als basis voor communicatie, bijvoorbeeld via het deelnemer portaal.

 

Compensatieberekeningen in de Transitie Tool

Naast invaarberekeningen, biedt de Transitie Tool ook de mogelijkheid om compensatieregels te configureren. Bijvoorbeeld als er bij bepaalde deelnemers ongewenste gevolgen verschijnen. De compensatieregels in de Transitie Tool ondersteunen jouw pensioenfonds bij het verder aanscherpen van de nieuwe regeling met een evenwichtige en eerlijke herverdeling. Waardoor de toekomstige pensioenen van individuele deelnemers niet te veel afwijken in het nieuwe pensioenstelsel. 

Transitie Comfort Programma: ondersteuning bij elke stap

Voor volledige ontzorging biedt Visma Idella naast de Transitie Tool ook het Transitie Comfort Programma (TCP). Hierin komen alle transitie-activiteiten, -producten en -diensten samen. Ons doel is om pensioenfondsen en uitvoerders tijdens de transitie naar het nieuwe stelsel adequaat te assisteren. Met een gereedschapskist vol toegespitste tools helpen wij je bij elke stap in het proces. Daarbij zorgt een uitgebreid dashboard continu voor inzicht en overzicht.  Daarin staan de te nemen stappen richting alle stakeholders met het bijbehorende modelscenario afhankelijk van het jaar van invaren:  2026, 2027 of 2028. In een persoonlijk gesprek delen wij dit graag met u.

image2.png

Benieuwd uit welke stappen het proces bestaat? 

Stap 1 - Analyse en verkenning van de situatie

Elke transitie begint met een verkennende fase, waarbij de vraag wordt gesteld: hoe zeker is het voortbestaan van jouw pensioenfonds? In deze eerste stap maak je rekensommen, doe je onderzoek en voer je analyses met behulp van onze betrouwbare TCP-instrumenten. Deliverable is een analyse van de actuele situatie van jouw pensioenfonds en de uitkomst van jouw berekeningen.

Stap 2 - Uitgewerkte Solution Blueprint

Nieuwe pensioen grootheden, processen en voorzieningen in jouw administratie leiden tot veel onzekerheid. Wat je eigenlijk wil is een platform dat jouw nieuwe pensioenregeling ondersteunt. Voor onze bestaande klanten is dit platform voor 80% gebaseerd op de bestaande oplossing. Deliverable is een uitgewerkte Solution Blueprint, waarmee je vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. 

Stap 3 - Heldere deelnemerscommunicatie

Een succesvolle transitie valt of staat bij het juist informeren van jouw deelnemers.  Wat zijn hun nieuwe pensioenwaardes en hoe zijn deze tot stand gekomen? Ook in de toekomst is het belangrijk om te blijven informeren over de waardeontwikkeling van hun grotendeels individuele pensioenpot. Om een nieuwe pensioenmythe te voorkomen, is heldere communicatie cruciaal. Het Transitie Comfort Programma heeft daar de juiste tools voor. Deliverable is een communicatieplan naar jouw stakeholders.

Stap 4 - Roadmap voor de migratie

Tijd om van punt A naar punt B te bewegen! Oftewel, tijd voor de migratie naar jouw nieuwe pensioenregeling. Maar hoe doe je dat? Visma Idella biedt hierin de juiste ondersteuning, onder andere met een roadmap. Deliverable is een roadmap voor jouw migratie.

Stap 5 – Continu optimale ondersteuning

Gefeliciteerd! De nieuwe regeling van jouw pensioenfonds staat en draait. Maar dan stromen de TWK-mutaties binnen. Of misschien wil je de manier waarop alles eerder is ingericht optimaliseren. Geen probleem, ook in de jaren na jouw migratie biedt Visma Idella support. Deliverable is continu optimale ondersteuning van jouw werkende applicatie.

 

Transitie: wat betekent dat voor jou?

Voor een pensioenfonds dat haar regeling al in VIPS Pensions as a Service heeft geadministreerd, omvat de transitie de overgang van de FTK-rechten naar het Wtp-regime in VIPS Pensions as a Service, inclusief de portalen. De door jouw pensioenfonds nieuw bepaalde regeling wordt geconfigureerd in VIPS Pensions as a Service. Eventuele transitierisico’s worden beperkt, omdat zowel VIPS Pensions as a Service als de Transitie Tool gebruik maken van dezelfde rekenkern. Na deze stap volgt de daadwerkelijke migratie en een continue ondersteuning van Visma Idella.

Voor een pensioenfonds dat haar regeling (nog) niet in VIPS Pensions as a Service heeft geadministreerd, omvat de transitie de overgang van de FTK-rechten naar het Wtp-regime in de Transitie Tool. Jouw huidige middelloonregeling en de door jouw pensioenfonds nieuw bepaalde regeling worden beide geconfigureerd in de Transitie Tool. En ook hier geldt dat zowel de Transitie Tool als VIPS Pensions as a Service gebruik maken van dezelfde rekenkern. Waardoor eventuele transitierisico’s worden beperkt mocht je voor een back-up scenario bij Visma Idella kiezen. Na deze stap volgt de Plan B transitie. 

 

Na het lezen van alle informatie ook aan de slag met de Transitie Tool? Neem gerust contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

 

Neem contact op