Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 1 juli 2023, startte een overgangsfase van vierenhalf jaar. 1 januari 2028 lijkt misschien nog ver weg, maar daarvoor moet er nog veel gebeuren. Bij Visma Idella is de eerste partij met een regeling onder de Wtp inmiddels gestart en bij die pensioenfondsen is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in volle gang. Want waarom zou je wachten?

Drie redenen waarom pensioenfondsen wachten met hun transitie

Sociale partners of vertegenwoordigers van werkgevers en hun werknemers beslissen over een pensioenregeling en aansluiting bij de nieuwe wetgeving. Vervolgens is het aan pensioenfondsen om deze (nieuwe) regelingen – waaronder de nieuwe solidaire (SPR) of flexibele premieregeling (FPR) – te implementeren.

Wat houdt pensioenfondsen tegen? Visma Idella zet drie veelgehoorde antwoorden op een rijtje: 

  1. Onze sociale partners hebben nog niet definitief besloten.
  2. We hebben ons systeem en uitvoering nog niet op orde.
  3. De gewenste transitiedatum is niet langer beschikbaar.

Inzichten uit de VIPS Transition Tool maken het onzekere zeker

Bij Visma Idella ondersteunen we pensioenfondsen bij het vergelijken van regelingen in de oude en nieuwe wereld. Hiervoor zetten we onze – los in de markt beschikbare –  VIPS Transition Tool in, die toekomstscenario’s van de oude regeling vergelijkt met de scenario’s van de nieuwe regeling op basis van de Uniforme Rekenmethodiek. De inzichten die hieruit voortkomen maken het onzekere zeker en zorgen uiteindelijk voor een tijdige transitie naar het nieuwe stelsel. Omdat Visma Idella samen met tien pensioenfondsen vroeg is begonnen met het ontwikkelen van de juiste tools en oplossingen, kunnen pensioenfondsen nu nog bij ons terecht voor hun  Plan B.

Deadline op 1 januari 2028 blijft wat ons betreft haalbaar

Ondanks dat er signalen van vertraging zijn, blijft Visma Idella open voor nieuwe (zelfadministrerende) fondsen en biedt ondersteuning in hun transitieproces of bij een plan B. Want door onze Wtp-ervaring en slimme software zoals de VIPS Transition Tool, blijft de deadline van 1 januari 2028 wat ons betreft haalbaar.


Visma Idella loopt voorop in de transitie naar de Wtp. Benieuwd wat onze slimme software en service jou kunnen bieden? Check onze volgende blog of neem contact met ons op via [email protected] of 06-23602404.