Eind april berichtte PensioenPro al dat Visma Idella als enige pensioenuitvoerder nog volop plek heeft voor nieuwe klanten die de overstap nog moeten maken. Maar daarnaast bieden wij pensioenfondsen die zelf de eerste stappen al hebben gezet de mogelijkheid om een alternatief Plan B door te rekenen.

Dus zelfs als uw klant al goed op weg is naar het nieuwe pensioenstelsel, dan biedt Visma Idella de mogelijkheid om samen met u een uitgebreid back-up scenario te bespreken. Zo krijgen pensioenfondsen beter inzicht in de huidige en toekomstige stand van zaken, voorkomt het fonds onnodige risico’s en voldoet het aan actuele wet- en regelgeving.

Direct aan de slag?

Neem contact op

 

Waaruit bestaat het back-up scenario, oftewel Plan B?

Waaruit bestaat het back-up scenario, oftewel Plan B?

1. We starten met een uitgebreid onderzoek waarbij we samen met u en het pensioenfonds om de tafel gaan om een concreet plan uit te werken.

2. Daarbij wordt onder andere een Fit-Gap analyse uitgevoerd. Oftewel, wat is de huidige status van het fonds? Waar willen ze naartoe? En waar is extra aandacht nodig om dat doel uiteindelijk te bereiken?

3. Tijdens dit proces maken we gebruik van onze innovatieve en intuïtieve VIPS Transition Tool. Met deze tool kunnen we toekomstscenario’s doorrekenen van alle deelnemers. Zodat het duidelijk is wat het pensioenfonds en haar deelnemers te wachten staat. 

4. Dit inzicht is niet alleen belangrijk in de besluitvorming over de pensioenregelingen, maar ook om de deelnemers vooraf te kunnen informeren over de transitie naar hun nieuwe pensioenovereenkomst.

5. Tenslotte biedt de informatie uit het onderzoek inzicht in de tijdsduur van de capaciteitsreservering bij Visma Idella voor de implementatie van de dienstverlening naar een solidaire premieregeling (SPR) en/of flexibele premieregeling (FPR).

 

Bij Visma Idella denken we graag mee. Met onze innovatieve, efficiënte en schaalbare dienstverlening en software, ontzorgen we uiteenlopende pensioenfondsen in hun pensioenuitvoering. Benieuwd wat wij voor u en uw klanten kunnen betekenen?

Neem contact op