Visma Idella lanceert digitale pensioen-administratie

Visma Idella biedt de Nederlandse pensioenmarkt een nieuw uitbestedingsmodel: Digital Pension Administration as a Service ofwel DPaaS. Een nieuwe dienst waarbij de volledige pensioenadministratie, inclusief alle deelnemerinteractie, door Visma Idella wordt verzorgd. Deze nieuwe dienst biedt een oplossing voor kleine en middelgrote OPf-en en BPf-en.

DPaaS ontzorgt pensioenfondsen maximaal door het overnemen van de operationele en administratieve processen in het gedigitaliseerde shared service center van Visma Idella. Het fonds behoudt zelf volledig grip op strategie, beleid en besturing. Deze dienst is aantrekkelijk voor fondsen die de uitvoering niet integraal willen onderbrengen bij een traditionele pensioenuitvoeringsorganisatie, maar voor wie een voortbestaan als ZAF (ZelfAdministrerend Fonds) niet de voorkeur heeft. Uiteraard verstrekt Visma Idella ook voor deze dienstverlening een ISAE3402-II verklaring. 

Digital Pension Administration as a Service

DPaaS omvat onder andere gerelateerde mutatie- en transactieverwerking en het doorvoeren van waardeoverdrachten. Voor BPf-en verzorgt Visma Idella ook de werkgever gerelateerde administratieve processen zoals premie-inning. Dit alles met behoud van de eigen identiteit van het fonds. Het fonds kan ervoor kiezen om in aanvulling op de administratieve uitvoering, de deelnemerinteractie ook bij Visma Idella onder te brengen. 

Deelnemerinteractie

Via portals en state-of-the-art User eXperience geeft Visma Idella invulling aan gebruiksvriendelijke customer journeys, voor de meeste pensioengerelateerde life events. Denk hierbij aan nieuw in dienst (inclusief waardeoverdracht), uit dienst, samenwonen, trouwen, scheiden, met pensioen gaan en overlijden. Naast inzet van social media, chatten, appen en video calls blijft het ook mogelijk om te bellen of te mailen. De deelnemer kiest de mogelijkheid die hem of haar het beste past.

In combinatie met Visma Idella’s geoptimaliseerde VIPS platform is DPaaS het antwoord op uitvoerings- en kostenvraagstukken waarmee veel pensioenfondsen vandaag de dag worstelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Boi Weggeman (Sales) +31652614415 / [email protected]