Visma Idella heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan, met als een van de belangrijkste doelen het neutraliseren van de eigen CO2-voetafdruk.

Om dit doel te behalen richten wij ons voor 2023 en 2024 op het vergroten van de bewustwording omtrent duurzaamheid bij alle medewerkers, het uitvoeren van CO2-neutrale projecten maar ook door het uitzetten van lokaal en wereldwijd gerichte acties om onze CO2-uitstoot te compenseren, waar het nemen van verdere (andere) maatregelen niet meer mogelijk is gebleken.

Om alvast een voorschot te nemen op het compenseren van onze uitstoot en niet de uitkomst van de maatregelen af te wachten, heeft Visma Idella besloten de daad bij het woord te voegen en partner te worden van Trees for All, want de natuur wacht niet! 

Trees for All bestaat al meer dan 20 jaar en plant bossen in Nederland en in het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. In het najaar van 2023 zullen ongeveer 1250 bomen in Nederland en 1250 in Madagaskar worden geplant uit naam van Visma Idella.