Het vertrouwen in het pensioenstelsel laat onder Nederlanders nog te wensen over. Dit is een van de redenen achter de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Toch lijkt het herstel van het vertrouwen ook met het nieuwe pensioenstelsel niet zo vanzelfsprekend. Waarom is het essentieel om dit vertrouwen bij de deelnemer te herstellen? En wat is daarvoor nodig?

De weg naar een beter vertrouwen

Veel Nederlanders hebben het gevoel dat het pensioenstelsel tekortschiet, en slecht geregeld is. Terwijl wij, volgens de Global Pension Index van Mercer, het op-een-na beste pensioenstelsel hebben ter wereld. Zouden we dit stelsel afbreken, in plaats van vernieuwen wat we al hebben staan, dan zijn we allemaal nog slechter af.

Het wantrouwen komt wel ergens vandaan. Er zijn in het verleden veel beloftes gedaan, en gecommuniceerd alsof die gegarandeerd zouden zijn. Maar de afgelopen jaren is gebleken dat die garantie niet geboden kan worden.

Dat het vertrouwen hersteld moet worden, is ook een stelling vanuit de wetgeving, en een van de redenen om met een nieuw pensioenstelsel te komen. Maar: de invoering van een nieuw pensioenstelsel betekent niet dat hiermee het vertrouwen automatisch terug is. Het nieuwe pensioenstelsel moet individueler worden en tot meer transparantie leiden. Dat maakt het complexer, lastiger te begrijpen en te communiceren, wat het herstel van vertrouwen moeilijker maakt.

Dit roept de vraag op hoe dat vertrouwen bij de deelnemer is te herstellen, en wat pensioenfondsen hier voor rol in kunnen spelen. Wij vragen ons hierbij af: wie wordt de nieuwe CoolBlue onder de pensioenfondsen? Met andere woorden: wie stelt de deelnemer echt centraal en communiceert op een heldere, simpele en moderne wijze met die deelnemer?

Voor het herstellen van vertrouwen zijn er een aantal dingen nodig. Als eerste complexiteitsreductie, als tweede transparantie en als laatste, maar minstens zo belangrijk, persoonlijk financieel inzicht.

Complexiteitsreductie in de regelgeving

Om complexiteitsreductie te realiseren, is het belangrijk dat de regeldruk wordt ingeperkt. De regeldruk is een van de primaire redenen dat kleine ondernemingspensioenfondsen er mee stoppen, en dat is zonde! Deze toegankelijke pensioenfondsen kunnen, met hun persoonlijke aanpak, juist zo waardevol zijn in een persoonlijke dienstverlening richting de deelnemer.

Transparantie voor de deelnemer

Transparantie is een cruciaal onderdeel bij het herstellen van vertrouwen. Je wil deelnemers zo begrijpelijk mogelijk uitleggen wat er gebeurt om tot een levenslange pensioenuitkering te komen. Ze leggen inkomen opzij, en dan? Transparantie en herstel van vertrouwen betekent dat we aansluiten bij reeds bekende financiële overzichten zoals een kassabon of rekeningoverzicht, in plaats van dat we een nieuwe overzichtsvorm bedenken. Daarnaast willen we met transparantie de deelnemer informeren dat met een klein deel van de premie kosten worden betaald die het pensioenfonds maakt.

Als je de transparantie nog verder doorvoert, leg je ook aan de deelnemer uit dat zijn premie belegd wordt en hoe zijn premie belegd wordt. En hoe het bedrag dat er nu in zijn potje zit, tot stand is gekomen met alle plussen en minnen. Hoe ver een pensioenfonds wil gaan met de transparantie is eigenlijk een zielskeuze: "durf je als bestuurder voor de deelnemer in je onderbroek te gaan staan?"

Complexiteit vertalen

De taak voor de sector is om de complexiteit te vertalen naar begrijpelijke taal. Hierbij zijn talloze moderne middelen in te zetten, zoals websites, portals, apps of video’s. De kansen en onzekerheden kunnen met behulp van grafische en interactieve informatie helderder weergegeven worden. De afgelopen 15 jaar zijn fintechs hier al mee aan de slag gegaan, en zijn er mooie stappen gemaakt.

Experience Lab Pensions

Bij Visma Idella zijn wij ook aan de slag gegaan om samen met pensioenfondsen een plan voor duidelijke communicatie van het nieuwe pensioenstelsel te ontwikkelen. Allereerst hebben we ons uitgebreid bezig gehouden met de vraag: wat heeft de deelnemer nodig in het nieuwe pensioenstelsel?

De inzichten die voort zijn gekomen uit deze vraag, hebben geleid tot de ontwikkeling van het Experience Lab Pensions. Het Experience Lab is een online omgeving waarin geïnteresseerde partijen ervaren hoe de solidaire premieregeling in de praktijk zal gaan werken door de bril van een eigen deelnemer. In deze omgeving is de individuele communicatie gericht op helderheid en toegankelijkheid zodat duidelijk wordt wat er met je pensioenpremie gebeurt. De informatie wordt stap voor stap aangeboden met uitgebreide doorklikmogelijkheden, en middelen zoals tutorials en video’s kunnen worden ingezet. Uiteraard is de omgeving gebaseerd op de hierboven genoemde kassabon en rekeningoverzicht om een goede bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen van pensioendeelnemers.

In onze volgende blogs zullen wij verder ingaan op het Experience Lab en wat wij en de deelnemende pensioenfondsen tot zover van de resultaten hebben geleerd.

Wil je nu alvast meer weten over het Experience Lab? Neem dan contact op via het contactformulier.