visma 3048.jpg

Projection Engine: rekenen met scenario's

VIPS Futurama biedt de vereiste rekenkracht om te voldoen aan de uitdagingen die het rekenen op basis van scenario's vraagt. Gebaseerd op jarenlange ervaring met in DC-berekeningen bewijst onze oplossing zich ruimschoots dagelijks in de praktijk. Tot op heden zijn alle performance-eisen probleemloos gehaald. 

Voor de standaard URM-berekeningen was al een cloud service voor verplichte scenarioberekeningen voorhanden. Deze dienst is uitgebreid tot een generieke oplossing waarmee DC-producten kunnen worden doorgerekend. Voor onze klanten betekent dat:

  • Geen eigen ontwikkeling van DC-berekening;
  • Snel inzetbaar;
  • Hosting door ActuIT mogelijk;
  • Structuur voor afhandeling batch-processen aanwezig.

Met deze oplossing beschikken pensioenuitvoerders over een krachtige rekentool die zijn waarde bewijst bij de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe regelingen en ook tijdens de dagelijkse uitvoering.