visma 3048 (1).jpg

Onze pensioenplanners 

Met een pensioenplanner krijgen deelnemers direct inzicht in hun persoonlijke financiële situatie. Via een website krijgen deelnemers inzage in hun opgebouwde en bereikbare pensioenaanspraken. Op basis daarvan kunnen ze onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van de keuzemogelijkheden die het pensioenreglement hen biedt. Bijvoorbeeld de gevolgen van deeltijdpensioen, eerder of later met pensioen gaan, of het omzetten van ouderdomspensioen in een hoger nabestaandenpensioen.

De afgelopen jaren ontwikkelde Visma Idella/ActuIT ruim 80 pensioenplanners in diverse soorten en maten. Afnemers in de NL Cariben zijn gerenommeerde partijen als Guardian Group Fatum, Algemeen Pensioenfonds Aruba, bekende Nederlandse afnemers zijn bijvoorbeeld  het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer, Blue Sky Group (oa KLM), TKP Pensioen en AZL.

Naast de pensioenplanner ontwikkelt Visma Idella tal van informatieve varianten. Bijvoorbeeld een levensloopplanner die rekening houdt met belangrijke life events en een Risicowijzer.

Onze planners bieden uw organisatie de volgende voordelen:
  • Een exacte en foutloze weergave van individuele pensioenaanspraken;
  • Een beter begrip van de regeling door de deelnemers;
  • Een afname van het aantal vragen over pensioenberekeningen;
  • Een professionele website met een betrouwbare uitstraling.

In de meeste gevallen bouwt Visma Idella voor haar klanten de regeling exact in, desgewenst inclusief een opmaak die aansluit op de huisstijl van het fonds of de uitvoerder. Ook bestaat de mogelijkheid voor organisaties om zelf planners te bouwen met gebruik van VIPS Futurama.