BWW middle image.jpg

Over Perspectief

Uw deelnemers en polishouders hebben vragen over hun financiën in de toekomst. Vragen waarop een goed en compleet financieel inzicht duidelijkheid geeft. Duidelijkheid die nodig is om beslissingen te kunnen nemen die invloed hebben op hun financiële situatie. Met de beweging richting DC-regelingen wordt het nog belangrijker om deelnemers inzicht in hun totale financiële toekomstverwachting te geven.

De scenario-afhankelijke pensioenindicatie betekent voor deelnemers dat zij inzicht wensen in hoe de risico's zich verhouden tot hun verwachte toekomstige uitgaven. Voor een volledig over- en inzicht dienen dan ook andere componenten te worden meegenomen zoals bijvoorbeeld:

  • Inkomsten en pensioenen van de partner;
  • Uitgaven;
  • Spaar- en beleggingsproducten;
  • Hypotheeklasten.

Afhankelijk van lokale mogelijkheden zijn deze gegevens digitaal beschikbaar vanuit derde bronnen of kunnen door de deelnemer of diens adviseur zelf worden opgevoerd.

Perspectief verschaft consumenten in het algemeen en deelnemers van pensioenfondsen inzicht in hun totale financiële situatie. Is eerder stoppen met werken financieel haalbaar? Is mijn spaarpot voor later voldoende?

Perspectief Logo RGB.png

Alle voordelen van Perspectief op een rij