bww.jpg

Onze portalen

Verschillende doelgroepen maken gebruik van op hen toegespitste portalen. Zo zijn er portalen voor deelnemers, werkgevers en de backoffice (de medewerkers van de PUO).

Een deelnemersportaal is een beveiligde omgeving waarop deelnemers inloggen en ze hun persoonlijke informatie kunnen inzien of ophalen. Bijvoorbeeld een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van een actieve deelnemers of een uitkeringsspecificatie of jaaropgave van een gepensioneerde deelnemer. Via verschillende klantreizen (customer journeys) kunnen deelnemers online mutaties over relevante live events, als trouwen, scheiden, samenwonen, geboorte etc doorgeven. Maar ook hun pensioen- of informatie-aanvragen, documenten opvoeren etc. Ook een eventuele pensioenplanner wordt ondergebracht in het deelnemersportaal.

Medewerkers gebruiken de backoffice portal als communicatiecentrum. Helpdeskmedewerkers hebben direct inzicht in het digitale dossier van de deelnemer met wie zij contact hebben. Omdat het backoffice portal gekoppeld is aan het administratiesysteem worden startbrieven en UPO’s met een druk op de knop verstuurd. Ook een koppeling met het Pensioenregister wordt direct vanuit het portal ingeregeld.

Een betrouwbare en veilige infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de veilige verwerking en verstrekking van persoonlijke pensioengegevens.

Een Pensioen portaal biedt de volgende voordelen:
  • Beveiligde toegang tot persoonlijke informatie;
  • Koppeling met uw administratiesysteem;
  • Monitoring van deelnemer wensen;
  • Direct brieven genereren met persoonlijke informatie;
  • Individuele of batch-communicatie.