visma 3048.jpg

Projection Engine: rekenen met scenario's

Onder het nieuwe pensioenakkoord is rekenen op basis van scenario's de norm. Deze ontwikkeling vraagt om een generieke oplossing waarmee pensioenuitvoerders de overstap probleemloos kunnen maken. VIPS Futurama biedt de vereiste rekenkracht om te voldoen aan de uitdagingen die het rekenen op basis van scenario's vraagt. Gebaseerd op jarenlange ervaring met in DC-berekeningen bewijst onze oplossing zich ruimschoots dagelijks in de praktijk. Tot op heden zijn alle performance-eisen probleemloos gehaald. 

Voor de standaard URM-berekeningen was al een cloud service voor verplichte scenarioberekeningen voorhanden. Deze dienst is uitgebreid tot een generieke oplossing waarmee DC-producten kunnen worden doorgerekend. Voor onze klanten betekent dat:

  • Geen eigen ontwikkeling van DC-berekening;
  • Snel inzetbaar;
  • Door de hosting in de publieke cloud omgeving van Visma Idella is de dienst snel en schaalbaar beschikbaar;
  • Structuur voor afhandeling batch-processen aanwezig.

Met deze oplossing beschikken pensioenuitvoerders over een krachtige rekentool die zijn waarde bewijst bij de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe regelingen en ook tijdens de dagelijkse uitvoering.