De URM-DB applicatie vraagt op fondsniveau als input om de resultaten van de haalbaarheidstoets of in geval van URM-2 de koopkrachtfactoren die doorgerekend zijn vanuit het beleggingsbeleid.

Na upload (Excelbestand) in de beheeromgeving van de benodigde fondsgegevens wordt de URM-berekening uitgevoerd via een webservice waarin het URM-DB model is gedefinieerd. De input bestaat uit:

Verplichte gegevens:
 • De totaal opgebouwde aanspraak;
 • Een vector met de jaaropbouw voor elk jaar tot aan de gevraagde pensioenleeftijd;
 • Aanvullende gegevens t.b.v. flexibilisering of andere bijzonderheden bijvoorbeeld:
  - Deeltijd pensioen
  - AOW-compensatie
  - Arbeidsongeschikten
  - Aspirantdeelnemers

Voor fondsen zonder bijzonderheden op URM-gebied biedt de URM-DB tool de mogelijkheid om NPR-berichten direct te verrijken met de URM-bedragen. In dat geval vraagt de URM-tool het bestaande NPR-bericht en verrijkt het vervolgens met de berekende URM-bedragen. Deze oplossing is geschikt voor alle eenvoudige DB-fondsen.

Bestaande processen (bijv. UPO) en applicaties (bijv. planner) waarin de URM-bedragen benodigd zijn eenvoudig te koppelen met de URM-DB tool.