Deze pagina bevat informatie over de wijze waarop de Bruto Netto Webservice wordt aangeroepen en welke parameters te gebruiken.

Webservice
De Bruto Netto Webservice is beschikbaar als SOAP service. De SOAP service is beschikbaar op het volgende adres:

URL: https://servernaam/Service.svc?folder=ActuIT_BrutoNetto&document=actuit_brutonetto.xml&operation=ActuIT_BrutoNetto


WSDL: https://servernaam/Service.svc?wsdl&folder=ActuIT_BrutoNetto&document=actuit_brutonetto.xml

Berekening
De bruto netto berekening die u wilt uitvoeren kunt u uitvoeren uitgaande van 1 bruto inkomen, of uitgaande van meerdere inkomen. In de paragraaf Parameters kunt u zien welke mogelijkheden u heeft betreffende de bruto netto berekeningen. Het inkomen waarvoor de berekening uitgevoerd moet worden is de som van het salaris en de uitkering (of de som van de uitkeringen) die u meegeeft. Beide zijn optioneel: u kunt alleen een salaris meegeven of alleen een uitkering. De bruto netto berekeningen worden uitgevoerd uitgaande van de geldende belastingschijven voor het fiscale jaar waarvoor u de berekening wilt uitvoeren.

In de berekening is het mogelijk om rekening te houden met heffingskortingen. De onderstaande heffingskortingen worden in het model meegenomen (indien van toepassing in de context van uw specifieke aanroep):

  • Algemene heffingskorting;
  • Arbeidskorting;
  • Ouderenkorting;
  • Alleenstaande ouderenkorting.

Tenslotte wordt rekening gehouden met de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Uitgaande van al deze componenten wordt het netto inkomen als volgt vastgesteld:

Netto inkomen = Bruto inkomen – (Heffing - Heffingskortingen) – Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW