BWW middle image.jpg

Over Perspectief  

Uw deelnemers en polishouders hebben vragen over hun financiën in de toekomst. Vragen waarop een goed en compleet financieel inzicht duidelijkheid geeft. Duidelijkheid die nodig is om beslissingen te kunnen nemen die invloed hebben op hun financiële situatie. Met de komst van het nieuwe Pensioenakkoord wordt het nog belangrijker om deelnemers inzicht in hun totale financiële toekomstverwachting te geven.

Deelnemers wensen inzicht hoe de risico's zich verhouden tot hun verwachte toekomstige uitgaven. De scenario-afhankelijke pensioenindicatie biedt dat inzicht. Voor een volledig over- en inzicht dienen dan ook andere componenten te worden meegenomen zoals bijvoorbeeld:

  • Inkomsten en pensioenen van de partner;
  • Uitgaven;
  • Spaar- en beleggingsproducten;
  • Hypotheeklasten.

Perspectief verschaft consumenten in het algemeen en pensioendeelnemers in het bijzonder inzicht in hun totale financiële situatie. Is eerder stoppen met werken financieel haalbaar? Is mijn spaarpot voor later voldoende?

Via een veilige koppeling met derde partijen wordt veilig en betrouwbaar relevante financiële informatie opgehaald en opgenomen in het persoonlijk overzicht.

Met het nieuwe pensioenakkoord wordt het nog belangrijker om deelnemers inzicht te geven in hun totale financiële toekomstverwachting. Voor nu en voor later.

Perspectief Logo RGB.png

Alle voordelen van Perspectief op een rij