APPA.jpg

Onze profielwijzer

De profielwijzer is een met VIPS Futurama ontwikkelde website. Op deze website bepalen deelnemers aan de hand van een vragenlijst hun houding ten aanzien van financiële risico's die samenhangen met bijvoorbeeld beleggingsproducten.

Diverse pensioenfondsen gebruiken zo'n profielwijzer om te voldoen aan de eisen van de AFM. Die eist dat voor producten met beleggingsrisico de adviseur vraagt naar de risico voorkeuren van de klant en dat deze voorkeuren worden vastgelegd. Onderdeel van de profielwijzer is het archiveren van de vragen en de antwoorden op deelnemersniveau.

De voordelen van de profielwijzer zijn: 
  • Eenvoudige, heldere website voor de deelnemer;
  • Mogelijk om de website te integreren met de pensioenplanner;
  • Zeer korte implementatietijd;
  • Heel snel en gemakkelijk aan te passen;
  • Alle vragen en antwoorden van een deelnemer worden in een PDF bestand vastgelegd. Dit bestand kunt u opslaan in het dossier, of ook aan de deelnemer sturen.