Fondsen en uitvoerders bereiden zich volop voor of zijn zelfs al bezig met de veelomvattende transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hét doel: de oversteek op een gecontroleerde, voorspelbare manier maken. Dit proces doorloopt u in vijf fases, die we bespreken in een reeks blogposts. Vandaag nemen we fase 1 onder de loep: analyse en verkenning.

Op verkenning: de belangrijkste uitdagingen in kaart gebracht

Met zijn allen maken we de overstap naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Om dit georganiseerd te doen, moeten we de nodige zaken nader onderzoeken: het nieuwe veld, maar ook de uitdagingen die we onderweg tegenkomen.

Om welke uitdagingen gaat het zoal?

Afwachtende houding en tasten in het schemerduister

Veel partijen lijken op elkaar te wachten. Hoewel de voorbereiding op de transitie al volop in gang is, bespeuren we niet overal een gevoel van urgentie. Daarnaast wordt een goede besluitvorming bemoeilijkt omdat pensioenfondsbestuurders en beleidsadviseurs over onvoldoende informatie beschikken. De grote pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) zijn weliswaar met elkaar in gesprek, maar op verticaal niveau is er in de diverse pensioenketens onvoldoende communicatie tussen stakeholders. En dat is nu juist zo belangrijk. Op dit moment voelen veel fondsen zich gedwongen om knopen door te hakken zonder cruciale details te kennen. Zij tasten niet volledig in het duister, maar zijn wel zoekende in het schemerduister.

De touwtjes niet in handen

Weinig partijen voelen dat zij in control zijn (laat staan blijven). Sociale partners zijn afhankelijk van fondsen, die weer informatie nodig hebben van hun uitvoerders. Laatstgenoemden zijn op zoek naar kaders van de besturen en willen meer weten over de mogelijkheden van hun IT-partijen.

IT is in dit kader een kritische succesfactor. Data zijn verspreid over verschillende ecosystemen die eigenlijk allemaal met elkaar moeten praten. Alleen zo houdt u grip op projecten en systemen. In onze visie is het goed dat u leiderschap toont en het initiatief neemt om deze ketenpartijen vroegtijdig met elkaar om de tafel te brengen. Daarvoor zijn dan wel experts met de juiste kennis nodig — en doordat de vraag naar hen toeneemt, worden zij steeds schaarser.

Gebrek aan pensioenbewustzijn en vertrouwen

Deelnemers met een laag pensioenbewustzijn krijgen in het nieuwe stelsel invloed op hun pensioenopbouw. Momenteel hebben zij geen of onvoldoende kennis om weloverwogen keuzes te maken. Hoe worden opgebouwde rechten uit het verleden straks vormgegeven? Hoe zijn aanspraken berekend? En hoe zijn deze omgezet naar kapitaal? Zulke zaken wilt u helder communiceren — om duidelijkheid te scheppen én om het vertrouwen in ’s werelds beste pensioensysteem te herstellen.

Transparante transitie: hoe gaat u goed van start?

Kort gezegd, voor fondsen en uitvoerders is het cruciaal om een transparante transitie te realiseren waarin voortdurende, duidelijke communicatie centraal staat. Met het Transitie Comfort Programma (TCP) ondersteunt Visma Idella hen van a tot z. Hét startpunt: een gedegen analyse en verkenning. Hierbij bieden wij op vijf manieren ondersteuning:

  1. We bekijken de impact van het stelsel vanuit de deelnemer, het fonds, de uitvoerder en IT en delen onze visie. Ook doen we een matchinganalyse met bestaande regelingen en met onze systemen.
  2. Met een reeks Experience Labs onderzoeken en ervaren we de impact van het nieuwe stelsel samen met onze klanten en partners.
  3. Een data-analysetraject en toolset stellen fondsen en uitvoerders in staat om de datakwaliteit te analyseren en zo de controle te behouden.
  4. De basis voor compensatie en transitie bepaalt u door bestaande regelingen en deelnemersportefeuilles door te rekenen. Dit doet u met de TCP: DB Analysis Tool.
  5. Om vooraf te weten wat hen te wachten staat, willen fondsen de varianten en keuzeruimte in de vorming van de nieuwe regeling onderzoeken, vormgeven en doorrekenen. Dit doen zij met onze TCP: DC Design Tool.

Wilt u weten hoe u de tweede fase (Solution Blueprint) gecontroleerd doorloopt? Dit vertellen wij in onze volgende blogpost (abonneer u hier op onze blogposts).

Direct aan de slag met het TCP of het Experience Lab Transitions? Neem gerust contact met ons op.

Rob Snelders
Programma Manager TCP