“Oproep aan pensioensector: kijk verder dan alleen pensioen!"

Het nieuwe pensioenstelsel wordt waarschijnlijk een jaar later dan oorspronkelijk gepland ingevoerd. Toch is het volgens Renee Bies, Sales Consultant Eco-systems & Client Intake bij Visma Idella, verstandig om nu al voor te sorteren op de komst van het nieuwe pensioencontract. Pensioenfondsen moeten daarbij breder kijken dan pensioen alleen.

Deelnemers aan pensioenregelingen hebben nu vaak geen inzicht in hun volledige inkomen voor later. Zeker met de komst van het nieuwe pensioenstelsel is dit een belangrijk aandachtspunt, omdat er meer risico zichtbaar bij de deelnemer komt te liggen. Meer risico vereist meer transparantie en meer inzicht leidt tot meer vragen. Om te kunnen voorsorteren op deze vragen is samenwerking tussen pensioenuitvoerders en fiduciair managers cruciaal, zoals Heisen terecht omschrijft in Pensioen Pro van 28 april (‘Heisen: nieuw contract dwingt uitvoerders en fiduciair managers tot samenwerking’). Maar daarmee zijn we er nog niet. 


Van pensioen naar 'inkomen voor later' geeft meer financieel inzicht


Pensioenuitvoerders informeren deelnemers momenteel hoofdzakelijk over het toekomstig inkomen uit de regeling waar de deelnemer actief aan deelneemt. Er wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd over het totale inkomen en de bijkomende risico’s op het moment van pensionering. Soms wordt in de pensioenplanner de AOW en pensioen bij vorige werkgevers meegenomen. Onderdelen als een vrij vermogen of waarde van een koophuis vallen daarmee buiten de radar van het pensioenoverzicht. Terwijl dat ook belangrijke componenten van het (benodigde) toekomstige inkomen zijn.

Waar vroeger de informatie niet digitaal beschikbaar was en versnipperd was over de 2e en 3e pensioenpijler, kan informatie uit de pensioenmarkt en financiële markt nu eenvoudiger worden samengevoegd tot een geïntegreerd pensioenoverzicht per individuele deelnemer. Technologie combineert gegevens van de verschillende partijen, data wordt real time beschikbaar gesteld en direct geanalyseerd. Zo kan een deelnemer in één oogopslag zien wat een wijziging in zijn persoonlijke situatie betekent voor zijn toekomstig inkomen. 

Deze data is beschikbaar voor deelnemers, maar ook voor pensioenuitvoerders, fiduciair managers en andere pensioenaanbieders. Dit maakt het voor de betrokken partijen eenvoudiger om onderling informatie te delen over iemands pensioenopbouw.

Samenwerken en data-uitwisseling in een pensioen-ecosysteem

Recent is een aantal pensioenuitvoerders gaan samenwerken om de onderlinge  waardeoverdracht voor hun deelnemers te vergemakkelijken. Dit is een mooi voorbeeld van pensioenuitvoerders die in gezamenlijkheid een klantreis aanbieden, door het kastje met de muur te verbinden via een efficiënte en veilige data-uitwisseling conform standaarden. Door de inzet van ICT-technologieën worden deelnemers, administraties en data met een pensioen-ecosysteem op eenvoudige wijze op elkaar afgestemd voor een optimale en persoonlijke klantbeleving. 


Het organiseren van de samenwerking tussen pensioenuitvoerder en fiduciair manager is dè belangrijkste uitdaging, want de technologie om data te delen is er al. Visma Idella biedt hiervoor het pensioen-ecosysteem aan. Deze kan ook ingezet worden om de samenwerking tussen pensioenuitvoerder en fiduciair manager in het nieuwe pensioencontract te organiseren. Net als echte ecosystemen, zijn pensioen-ecosystemen bedoeld om in de loop van de tijd te evolueren. Een pensioen-ecosysteem zet de weg open om de stap naar inkomen voor later te maken voor pensioenuitvoerders die zich willen doorontwikkelen naar een financieel coach voor haar deelnemers. 


Simulatie van het nieuwe pensioencontract 

 “Als de deelnemer van een verplichtgestelde regeling in het nieuwe pensioencontract een persoonlijke benadering ervaart dankzij een perfect samenspel tussen pensioenuitvoerder en fiduciair manager, is het ecosysteem geslaagd in zijn doel”, stelt Bies. “Ze moeten zo goed mogelijk van elkaar begrijpen hoe de samenwerkingsvormen in het nieuwe pensioenstelsel uitwerken en waar de mogelijke knelpunten zitten. Daarom voer ik samen met collega’s bij Visma Idella veel gesprekken met pensioenuitvoerders en fiduciair managers over de inzet van het pensioen-ecosysteem in het nieuwe pensioencontract.”


In de loop van het najaar is een prototype van het pensioen-ecosysteem beschikbaar waarin pensioenuitvoerders en fiduciair managers het nieuwe pensioenstelsel kunnen beleven en waarin zij meerdere NPC regelingen inclusief vermogensbeheerproduct kunnen opvoeren. Dit is het NPC Experience Lab waar elke speler binnen het pensioen-ecosysteem ervaart wat het nieuwe pensioencontract en onderlinge samenwerking voor hen betekent.


Renee Bies is binnen Visma Idella verantwoordelijk voor het pensioen-ecosysteem, (sales) consultancy en klant intake.