Nieuwe wetgeving – zoals de Wet toekomst pensioenen (Wtp) – veroorzaakt vaak de nodige weerstand. En de transitie naar een nieuw pensioenstelsel zorgt bij sommige pensioenfondsen voor onzekerheid. Om die onzekerheid weg te nemen heeft Visma Idella de VIPS Transition Tool ontwikkeld die ook los aangeboden wordt aan (zelfadministrerende) fondsen. Deze tool rekent toekomstscenario’s door voor de gehele deelnemerspopulatie en biedt daarom een heldere blik op de toekomst. Wel zo handig bij besluitvorming over de pensioenregeling en om deelnemers vooraf te kunnen informeren bij transitie naar een nieuw pensioen. Meer weten over de mogelijkheden van de VIPS Transition Tool?

Inzicht en configuratie en compensatie op deelnemer-niveau

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is in volle gang. Maar hoe weet je welke nieuwe pensioenregeling je uiteindelijk gaat uitvoeren? Kiezen de sociale partners voor een solidaire      pensioenregeling (SPR) of een flexibele pensioenregeling (FPR) en hoe wordt deze verder ingevuld? De VIPS Transition Tool van Visma Idella ontwikkeld met tien pensioenfondsen geeft de mogelijkheid om verschillende opties door te rekenen en te vergelijken met de huidige pensioenregeling.

Voor een accuraat beeld gebruiken we niet zomaar een aantal maatmensen, maar geven we inzicht in het bereikbaar pensioen van alle individuele deelnemers op basis van de Uniforme Rekenmethodiek (URM). Onze VIPS Transition Tool werkt zowel voor de SPR als de FPR en de verdere details kunnen de pensioenfondsen zelf invullen (configureren), waardoor de URM-toekomstscenario’s van de nieuwe regeling vergeleken kunnen worden met die van de huidige Ftk-regeling.

Ook biedt onze VIPS Transition Tool de mogelijkheid om compensatieregels te configureren omdat zonder compensatie de gevolgen voor een deel van de individuele deelnemers ongewenst kunnen zijn. De compensatieregels in de tool ondersteunen bij het verder aanscherpen van de nieuwe regeling met een evenwichtige en eerlijke herverdeling zodat het pensioen van individuele deelnemers niet te veel wijzigt in het nieuwe pensioenstelsel. 

VIPS Transition Tool biedt transparantie voor alle partijen

Met de VIPS Transition Tool biedt Visma Idella transparantie voor alle partijen. Door toekomstscenario’s van de huidige en nieuwe regeling door te rekenen en de resultaten te vergelijken kunnen goed gefundeerde keuzes gemaakt worden. En omdat er berekeningen voor alle individuele deelnemers worden gemaakt, kunnen pensioenfondsen vooraf communiceren over het nieuwe pensioen naar hun deelnemers en zo te zorgen voor een zachte landing van het nieuwe pensioenstelsel. En tenslotte kan Visma Idella door alle regelingdetails en data die tijdens het proces zijn ingevoerd, als plan B optreden en als noodzakelijk de overstap naar de nieuwe pensioenregeling beheerst en sneller in orde maken.

Visma Idella denkt graag mee met pensioenfondsen. Benieuwd naar de mogelijkheden van onze VIPS Transition Tool? Check www.visma-idella.nl/pensioen/vips-transitie-tool/ voor meer informatie of neem contact met ons op via [email protected] of 06-23602404