De Solution Blueprint is een blauwdruk van de oplossing waar u naartoe beweegt om een gecontroleerde, voorspelbare oversteek naar het nieuwe stelsel te maken. In totaal bestaat de oplossing uit 5 fases. De Solution Blueprint komt in de tweede fase aan bod. Omdat deze veelomvattend is, bespreken we haar in drie blogposts. Vandaag: deel 2, waarin we drie elementen van de oplossing bespreken: communiceren, calculeren en administreren.

Het (onderschatte) belang van communicatie

In onze ogen wordt de migratie naar het nieuwe stelsel te vaak aangevlogen als een pensioentechnisch, actuarieel of IT-vraagstuk. Eigenlijk is het vooral een communicatievraagstuk.

Want hoe legt u uw deelnemers de keuze voor de nieuwe regeling uit? Hoe zet u de (communicatie rondom de) huidige uitkeringsregeling en aansprakenadministratie om naar equivalenten in de premieregeling en kapitalenadministratie? Hoe vertelt u uw klanten dat het inderdaad is toegestaan om 10% lumpsum uit de pensioenpot te halen, maar dat het niet verstandig is om dit bedrag nú aan een vakantie of boot te besteden? En hoe vult u uw zorgplicht in — bij het schetsen van keuzes voor vaste of variabele uitkeringen, hoog/laag uitkeringen en de keuze voor een risicoprofiel of voorkeur in het ESG-beleid?

Uw communicatieproces en -instrumentarium maken een volledige transformatie door. Het gekke is dat wij weinig fondsen kennen die al concrete stappen hebben gezet op dit gebied. Ook opmerkelijk: de AFM vraagt alleen om een communicatieplan voor de transitiefase. De communicatie in de operationele fase — die toch ook cruciaal is — komt niet aan bod. Daar komt bij dat het ontbrekende vertrouwen in het bestaande stelsel een belangrijke trigger voor de transformatie is geweest. Des te belangrijker om dusdanig te communiceren dat deelnemers het nieuwe stelsel wél gaan vertrouwen.

Kortom, het is hoog tijd om met uw communicatie-, systemen- en portalenlandschap aan de slag te gaan! Houdt u vast aan uw huidige deelnemersportaal? Of bent u op zoek naar ontzorging? Met onze SaaS-oplossing kan het allebei. Waar het om gaat, is dat u een keuze maakt en nú diepgaand in gesprek gaat over uw gewijzigde communicatiebeleid.

Sneller en (kosten)efficiënter rekenen

Een pensioenadministratie brengt rekenwerk met zich mee. Véél rekenwerk. Wilt u naast de nieuwe regelingen en producten ook bestaande producten inregelen? Hoe wenst u berekeningen vorm te geven op het gebied van invaren, compensatie, periodieke toekenning en prolongatie?

Met de Product Engine en de Reken Engine maken actuarieel geschoolde personen berekeningen in principe zelf, waardoor u sneller en (kosten)efficiënter te werk gaat.

Afstemming van (nieuwe) administraties en automatisering

Voor veel partijen betekent de migratie een overstap van een DB-uitkeringscontract naar een DC-premiecontract. Zij gaan van een aanspraak op een beoogde maanduitkering naar een belofte van een geschatte pensioenpot.

In veel gevallen betekent dit dat u er een unitadministratie bij krijgt. Kiest u daar niet voor, dan ontstaat er sowieso een nieuwe ‘kassabonadministratie’: de optelsom van alle boekingen en onttrekkingen aan de individuele pensioenpot.

De Expertgroep Ketenchallenge, die onlangs het rapport ‘Inzicht door overzicht — Regie in pensioenuitvoering’ publiceerde (waaraan Visma Idella heeft meegewerkt), noemt de nieuwe unit- of mutatie-administratie ‘de middenadministratie’: de kersverse koppeling — het midden — tussen de pensioen-/rechtenadministratie en de vermogens-/assetadministratie. Uw pensioen- en vermogensbeheerders gaan intensiever dan ooit samenwerken. Hun administraties moeten een stuk nauwer op elkaar aansluiten — velen vermoeden op maandbasis en enkelen geloven op dagbasis.

In de afstemming tussen portalen-, pensioen-, midden- en vermogensadministraties — aangevuld met de financiële administratie — voert ú de regie over de naadloze integratie tussen dagelijkse processen en informatiestromen in de keten. Bent u daar klaar voor?

In onze volgende blogpost leest u hier meer over (abonneer u hier op onze blogposts).

Direct aan de slag met het TCP of het Experience Lab Transitions? Neem gerust contact met ons op.

Rob Snelders
Programma Manager TCP