Momenteel staat één vraag centraal in pensioenland: ‘Hoe maken we een gecontroleerde, voorspelbare oversteek naar het nieuwe stelsel?’ Een dergelijke oversteek beschrijven wij in ons Transitie Comfort Programma (TCP), dat bestaat uit 5 zogenaamde streams. In de tweede stream komt de veelomvattende Solution Blueprint aan bod: een blauwdruk van de oplossing waarmee u het nieuwe stelsel uitvoert. Deze bespreken wij in drie blogposts. Vandaag het laatste deel, waarin we dieper ingaan op een onderwerp dat in onze vorige blogpost al even aan bod kwam: integratie.

Nieuwe visie aan de horizon: een open financieel ecosysteem

Het nieuwe stelsel omvat een intensievere samenwerking tussen portalen en systemen voor pensioen- en vermogensadministratie. Veelal vereist dit een wijziging of vernieuwing van de bestaande interfaces tussen deze systemen (voor zover die reeds bestaan).

Maar er gloort ook een nieuwe visie aan de horizon. Wij voorzien een gedeeld, open financieel ecosysteem. Hierin kunnen deelnemers hun financiële data eenvoudig ontsluiten uit bancaire, hypothecaire, spaar- en pensioenadministraties om ze met elkaar in verband te brengen. Zo ontstaat een personal benefits overview uit het financiële ecosysteem. Misschien treft u momenteel al voorbereidingen om dit in de nabije toekomst aan uw deelnemers aan te bieden.

Overweegt u een dergelijke open informatie-uitwisseling en de daarmee samenhangende interfaces? Dan wilt u weten welke uitwisselingsstandaarden u kunt gebruiken. U ziet er wellicht (of: vermoedelijk) als een berg tegenop om die allemaal te (laten) bedenken en ontwikkelen. Is dat écht nodig?

Uw eigen weg vinden met minimale inspanning: API-technologie biedt uitkomst

Laten we beginnen met het minder goede nieuws: voor de bewuste standaarden kunt u niet terugvallen op wet- en regelgeving. En áls toezichthouders en branchepartijen hier al mee bezig zijn, zetten ze hier momenteel (nog) geen druk op. Daarom is het belangrijk om hierin uw eigen weg te vinden. Maar wél met minimale inspanning.

Dan nu de meevaller: we leven in het digitale tijdperk. Als het aankomt op interacties tussen systemen, biedt de voortschrijdende — en snel stabiliserende — API-technologie de helpende hand (‘API’ staat voor Application Programming Interfaces).

API-technologie zorgt dat systemen elkaar onderling vinden en begrijpen welke gegevens zij op welke wijze met elkaar delen. De connectie komt via een interactiebibliotheek op een gestandaardiseerde manier tot stand.

Ons advies: kies voor partijen die deze open standaardtechnologie hanteren.

API-technologie, VIP(S)-stijl: ontsluiting, aansluiting en vrijheid in uw financiële ecosysteem

VIPS is een open platform dat diverse zaken ontsluit met API-technologie: onze én uw portalen, mobiele apps en andere informatieplatformen. Hiermee plaveien wij de weg voor een financieel ecosysteem waarin de deelnemer veel meer financiële informatie combineert — van pensioen tot spaar- en hypotheekgegevens. Zo ontstaat er een integraal financieel informatiebeeld.

Met onze ‘API-first-ontwikkelaanpak’ faciliteren wij de ontsluiting van én aansluiting op uw financiële ecosysteem. Wij leveren componenten die via API’s worden gekoppeld aan andere componenten (van onszelf of derden) in het ecosysteem. Zo hebt u meer vrijheid, omdat u niet gebonden bent aan één leverancier.

De Solution Blueprint in een notendop: verduidelijking van úw migratie

Degenen die stellen dat álles helemaal opnieuw moet, zijn in veel gevallen erg radicaal. Maar in de hernieuwde vormgeving van pensioencommunicatie moet u sommige zaken serieus op de schop nemen.

In deze fase verduidelijkt u — samen met uw architect en IT-ketenpartners — uw systeemlandschap. Afhankelijk van de nieuwe regeling die u kiest, de wijze waarop u deze inricht en de administratieve onderbouwing die u wenst, bepaalt u het benodigde landschap. Daarbij definieert u de pensioen-, unit-, toedelings-, vermogens- en excassoadministratie, alsmede uw gekozen communicatiemiddelenmix en — ongetwijfeld — de portalen in uw landschap. Ook brengt u uw WFM en communicatieprocessen in kaart.

Dit alles resulteert in een Solution Blueprint, inclusief de route die u hiernaartoe leidt. Er is een vast aantal stappen, maar uw invulling daarvan is uniek.

Hebt u de Solution Blueprint afgevinkt? Dan doemt er alweer een nieuwe cruciale vraag op: hoe gaat u communiceren in het nieuwe stelsel? In onze volgende blogpost leest u daar meer over (abonneer u hier op onze blogposts).

Direct aan de slag met het TCP of het Experience Lab Transitions? Neem gerust contact met ons op.

Rob Snelders
Programma Manager TCP