De transitie naar het nieuwe stelsel houdt heel pensioenland momenteel bezig. Begrijpelijk, want in 2027 móet u de overstap volgens wet- en regelgeving hebben gemaakt. De minister heeft de startdatum opgeschoven, maar houdt nog wel vast aan de einddatum. Dit betekent dat u het best kunt mikken op een livegang per 1 januari 2025 of 2026. Want in 2027 live gaan zonder één dag speling lijkt op zijn zachtst gezegd risicovol.

Aangezien fondsen in hetzelfde tijdsgewricht de transitie doormaken, ontstaat er per definitie een schaarste aan middelen. Leidt dit tot een arena waarin de betrokken partijen vechten om resources? Wij zeggen: sla de handen ineen. Afstemming van timing en werkwijze is een keiharde noodzaak. Vanuit die gedachte hebben wij een roadmap voor een gecontroleerde, breed bruikbare transitieaanpak ontwikkeld.

Gezamenlijk naar het nieuwe stelsel als een ‘co-transitie’ van stakeholders

Eerst een korte recap. De gecontroleerde, voorspelbare oversteek naar het nieuwe stelsel beschrijven wij in ons Transitie Comfort Programma (TCP), dat bestaat uit vijf zogenaamde streams. In de vierde stream komt de roadmap aan bod, waarin alle activiteiten staan die ondernomen moeten worden. In de drie voorliggende streamfasen definieert u onder andere de nieuwe regeling en de wijze van invaren, compenseren, toedelen en berekenen. Ook geeft u vorm aan het nieuwe communicatiebeleid, de processen en de toolset. Daarnaast brengt u de kwaliteit van te migreren data vroegtijdig op een zo hoog mogelijk niveau. De visie is die van mise-en-place koken: u treft eerst alle voorbereidingen om de maaltijd vervolgens (ineens) samen te smelten in de hitte van het vuur en de keuken. Het doel: in de beheerste, vroege voorbereidingsfase zoveel mogelijk risico's mitigeren.

Visma Idella ondersteunt en ontzorgt klanten maximaal op deze gebieden. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij juist tijdens de migratie nauw en intensief met hen samenwerken. Wij beogen daarbij een ‘co-transitie’. Want — zo bleek ook uit onze gesprekken met klanten — fondsen stellen een (deels) gezamenlijke aanpak op prijs. Zo ontstaat er immers een leereffect waarvan iedereen uiteindelijk profiteert.

Roadmapmodel: zoveel mogelijk zekerheden, ook voor het ‘pionierende schaap’

Natuurlijk zijn hier ook de nodige risico’s aan verbonden. Als één schaap over de dam is volgen er meer. Dat pionierende hoefdier begeeft zich echter op glad ijs. Het plukt als eerste de vruchten, maar het kan óók een uitglijder maken — waar anderen vervolgens van leren.

Bij Visma Idella brengen we de risico's en complexiteit nu in kaart en treffen we goede voorbereidingen. Daarom zijn onder andere de volgende zaken onderdeel van onze benadering:

  1. Experience Labs om vroegtijdig te stoeien met en leren van de nieuwe regeling én van invaren.
  2. Deep-dive-sessies over de complexere onderwerpen.
  3. Transitietooling om de analyse en het feitelijke invaren en compenseren vorm te geven.
  4. Een (‘eentraps’- of ‘tweetraps’-)platformmigratiestrategie die in ieder geval zorgt voor een vroegtijdige beschikbaarheid van het nieuwe platform. Zo is het mogelijk om de bestaande regeling te draaien en de nieuwe regeling in alle rust te ontwerpen en ontwikkelen in een parallelle omgeving.

Ondanks dit alles is 100% zekerheid niet realistisch, want de antwoorden zijn simpelweg nog niet allemaal voorhanden. Maar wij voeren nu al de planningsgesprekken met klanten. En met ons roadmapmodel bieden we zoveel mogelijk zekerheden. Zodat we de feitelijke transitie samen op geordende wijze kunnen doormaken.

Wilt u meer weten? Of gaat u graag direct aan de slag met het TCP óf het Experience Lab Transitions? Neem gerust contact met ons op.

Rob Snelders
Programma Manager TCP